Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Więzadło pierścienno-tchawicze

  Więzadło pierścienno-tchawicze (ligamentum cricotracheale) występuje w postaci krótkiej, sprężystej błony o pionowym kierunku włókien, która łączy dolny brzeg chrząstki pierścieniowatej z górnym brzegiem pierwszej chrząstki tchawicy.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło językowo-nagłośniowe

  Więzadło językowo-nagłośniowe (ligamentum glosso-epiglotticum) jest to sprężyste pasmo łącznotkankowe położone bezpośrednio powyżej więzadła gnykowo-nagłośniowcgo. Biegnie ono od chrząstki nagłośniowej do nasady języka, szczególnie silnie rozwinięte w fałdzie językowo-nagłośniowym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło gnykowo-nagłośniowe

  Więzadło gnykowo-nagłośniowe (ligamentum hyo-epiglotticum), jako szeroka, sprężysta blaszka, z powierzchni przedniej chrząstki nagłośniowej biegnie poziomo do przodu na stronę tylną trzonu kości gnykowej. Więzadło to odgranicza od góry przestrzeń, która w przekroju pośrodkowym ma mniej więcej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona tarczowo-gnykowa

  Błona tarczowo-gnykowa (membrana thyreohyoidea) jest to luźna, łączno-tkankowa blaszka rozpięta między brzegiem tylnym trzonu kości gnykowej i jej rogami większymi a brzegiem górnym chrząstki tarczowatej. W części pośrodkowej jest ona wzmocniona włóknami sprężystymi, które wytwarzają więzadło t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanika stawu pierścienno-tarczowego

  Z powód u sprężystej budowy stawu ruchy są różnorodne. Główne ruchy odbywają się około wspólnej osi czołowej przechodzącej przez powierzchnie stawowe prawej i lewej strony. Jeżeli chrząstka pierścieniowata jest ustalona, wtedy i) chrząstka tarczowata zgina się do przodu lub do tyłu. Zwykle...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw pierścienno-tarczowy

  Staw pierścienno-tarczowy (articulatio cricotłiyreoidea) jest rodzajem stawu kulistego. Główka stawowa położona jest na wewnętrznej stronie dolnego końca rogu dolnego chrząstki tarczowatej, panewka na brzegu bocznym płytki chrząstki pierścieniowatej. Cienka i luźna torebka stawowa przyczepia się do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanika stawu pierścienno-nalewkowego

  Staw pierścienno-nalewkowy pod względem swej budowy zbliżony jest do typu stawu eliptycznego; wskutek położenia powierzchni stawowych «kompromisowa» oś ruchu przebiega skośnie od strony przyśrodkowej, z góry i od tyłu ku stronie bocznej, ku dołowi i do przodu. Dokoła tej osi odbywają się i)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw pierścienno-nalewkowy

  Staw pierścienno-nalewkowy (articulatio crico-arytenoidea) łączy odpowiednie powierzchnie stawowe chrząstki picrścieniowatej z chrząstką na-lewkowatą. Wypukła i wydłużona główka stawowa położona jest na górnym bocznym kącie płytki chrząstki pierścieniowatej opadając nieco ku przodowi i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzozrost nalewkowo-rożkowy

  Więzozrost nalewkowo-rożkowy '( syndesmosis arycorniculata) luźno łączy wierzchołek chrząstki nalewkowatej z chrząstką rożkowatą. Jest to połączenie łącznotkankowe, nieraz jednak chrząstkowe (synchondrosis), lub nawet stawowe (articulatio) zawierające jamę stawową.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa i kostnienie chrząstek krtani.

  Chrząstki krtani są otoczone bardzo silną ochrzęst-ną zawierającą dużą ilość włókien sprężystych. Są one zbudowane częściowo z chrząstki sprężystej, częściowo 7. chrząstki szklistej. Chrząstkami szklistymi są chrząstki: tarczowata i pierścieniowata; również chrząstki nalewkowate są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt

Do góry