Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Gruczoły krtaniowe

  Gruczoły krtaniowe (glandulae laryngeae) są bardzo liczne; występują one wszędzie w błonie śluzowej z wyjątkiem warg głosowych. Szczególnie w trzech miejscach są one obficie zgrupowane; odróżniamy: 1) gruczoły górne położone na obu powierzchniach nagłośni i w sąsiednich częściach przedsionka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona śluzowa krtani

  Błona śluzowa krtani (tunica mucosa laryngis) ku górze przechodzi w błonę śluzową gardła, ku dołowi w błonę śluzową tchawicy. Błona śluzowa dolnej jamy krtani aż do szpary głośni jest silnie i nieprzesuwalnie złączona z podłożem; powyżej ma ona budowę wiotką z nielicznymi wlókienkami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portal informacyjny przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Są to przede wszystkim rozwinięte narzędzia do zarządzania treścią (wspomniane już wcześniej) dostosowane do potrzeb wewnętrznych przedsiębiorstwa.

  Portal informacyjny jest elektronicznym odpowiednikiem zakładowej tablicy ogłoszeń, rozbudowany o możliwości interakcji czytelnika z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.01.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portal informacyjny przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Są to przede wszystkim rozwinięte narzędzia do zarządzania treścią (wspomniane już wcześniej) dostosowane do potrzeb wewnętrznych przedsiębiorstwa.

  Portal informacyjny jest elektronicznym odpowiednikiem zakładowej tablicy ogłoszeń, rozbudowany o możliwości interakcji czytelnika z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.01.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama dolna krtani

  Jama dolna krtani (camim infraglotticum s. laryngis inferius) obejmuje przestrzeń od fałdów głosowych ku dołowi aż do początku tchawicy na granicy między chrząstką pierścieniowatą i pierwszą chrząstką tchawicy. Kształt jamy dolnej odpowiada kształtowi stożka sprężystego; u góry jest on owalny...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kieszonka krtaniowa

  Kieszonka krtaniowa (venlriculus laryngis) jest to podłużna wypustka boczna błony śluzowej, do której szczelinowate wejście leży obustronnie między fałdem kieszonki krtaniowej i fałdem głosowym. Kieszonka ta sięga ocl chrząstki tarczowatej aż do chrząstki naiewkowatcj. Często ze swej przedniej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szpara głośni

  Szpara głośni (rima glottidis) na zwłokach ma kształt podobny do lancetu: u osoby żywej kształt jest bardzo zmienny. Ograniczona jest ona fałdami głosowymi i powierzchnią przyśrodkową chrząstek nalewkowatych. Odróżniamy w niej więc dwie części, przednią położoną między fałdami głosowymi —...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wargi głosowe

  Wargi głosowe (labia vocalia). Fałdy głosowe ograniczone są od strony górnej i przyśrodkowej przez tzw. wargi głosowe, które drgają w stosunku do siebie, podobnie jak poruszają się w stosunku do siebie wargi ust; w przekroju czołowym mają one kształt trójkątny; ich górna wolna powierzchnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fałdy głosowe

  Fałdy głosowe (plicae imales) stanowią wolny, ostry brzeg błony śluzowej warg głosowych; graniczą one bezpośrednio ze szparą głośni i mają to samo umocowanie co więzadła głosowe. Fałdy głosowe wnikają bardziej przyśrodkowo od fałdów kieszonki krtaniowej i zabarwienie ich u osoby żywej jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fałdy kieszonki krtaniowej

  Fałdy kieszonki krtaniowej (plicae tentriculares) mają nierówny zazębiony brzeg; ich szeroki dolny kraniec tworzy ścianę górną kieszonki krtaniowej. Fałdy kieszonki krtaniowej zawierają część dolną błony czworokątnej wraz z więzadłem kieszonki, włókna mięśniowe (m. kieszonki krtaniowej) i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /903

  praca w formacie txt

Do góry