Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zmienność stosunku płatów do oskrzeli płatowych

  Przeważnie każdy piat (nawet płaty odgraniczone szczelinami dodatkowymi) zaopatrzony jest przez oddzielne oskrzele. Liczne jednak odmiany wskazują, że nie ma bezwzględnej przynależności płatów nawet do większych oskrzeli, ponieważ nieraz jeden piat zaopatrują 2 lub 3 oskrzela samodzielnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność szczelin międzyplatowych i połączeń płatów z sobą

  W swym rozwoju szczeliny międzypłatowe są niesłychanie zmienne; mogą one wcinać się do różnej głębokości z powierzchni płuca w kierunku wnęki, jak również mogą niecałkowicie oddzielać płaty na powierzchni. Tego rodzaju połączenia płatów z sobą czy to na powierzchni, czy też w głębi szczelin...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność wielkości płatów oskrzelowych

  Zmienność wielkości płatów jest na ogół duża. Najbardziej zmienną po stronie prawej jest wielkość płata środkowego i położenie jego górnej granicy, po stronie lewej wielkość języczka płata górnego. Natomiast górne odgraniczenie (Jusura obliqua) płata dolnego jest bardziej stałe.

  Powierzchnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczelina pozioma płuca prawego

  Szczelina pozioma (fissura horizonlalis) płuca prawego oddziela płat górny od środkowego. Tworzy ona odgałęzienie szczeliny skośnej: rozpoczynając się w linii pachowej, skącl przebiega do przodu mniej więcej równolegle do 4 żebra, przecina przedni brzeg płuca na poziomie końca mostkowego 4 żebra...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg szczelin międzypłatowych

  Przebieg szczelin międzypłatowych. Szczeliny międzypłatowe { fissurae interlobares) dzielą płuco na płaty. Na płucu lewym szczelina skośna (fissura obliqua) rozpoczyna się na powierzchni śródpiersiowej płuca na górno-tylnym brzegu wnęki i biegnie ku tyłowi oraz nieco ku górze do brzegu tylnego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oskrzele płatowe dolne lewe

  Oskrzele płatowe dolne lewe (bronchus lobaris inferior sinister) w układzie swych gałęzi odróżnia się od prawego oskrzela płatowego dolnego głównie tylko początkiem odejścia oskrzela przy środkowego. Oskrzele przyśrodkowe (7) przeważnie nie rozpoczyna się samodzielnie  jak po stronic prawej, lecz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oskrzele płatowe dolne prawe

  Oskrzele płatowe dolne prawe (bronchus lobaris inferior dexter) oddaje przeważnie r} większych oskrzeli segmentowych, które jedno po drugim odchodzą od pnia oskrzela płatowego dolnego. Pień ten , od którego odchodzą trzy oskrzela (6, 7 i 8) przed swym podziałem na obie gałęzie końcowe (9 i 10) stanowi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oskrzele płatowe środkowe

  Oskrzele płatowe środkowe (bronchus lobaris medius) dzieli się często na oskrzele boczne 4) i przyśrodkowe (5), z których ostatnie kieruje się ku dołowi. Oskrzele boczne (4) dzieli się na gałąź tylną i przednią; oskrzele przyśrodkowe (5) na gałąź górną i dolną biegnące prawie równolegle w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oskrzele płatowe górne prawe

  Oskrzele płatowe górne prawe (bronchiis lobaris superior dexler) po przebiegu około 1 —1,5 cm dzieli się zazwyczaj na trzy gałęzie; ze względu na ich położenie i obszar rozgałęzienia są to oskrzela segmentowe: szczytowe (1), tylne (2) i przednie (3). Rzadko tylko powstają one przez trójpodział...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oskrzele płatowe górne lewe

  Oskrzele płatowe górne lewe (bronchus lobaris superior sin i ster). Ze wszystkich pięciu oskrzeli płatowych największą regularność wykazuje oskrzele płatowe górne lewe. Po przebiegu około 1,5 cm dzieli się ono przeważnie na gałąź górną i dolną. Podział ten może się znajdować tak blisko swego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /458

  praca w formacie txt

Do góry