Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pień płucny

  Pień płucny (truncus pulmonalis), który prowadzi krew «zużytą» z prawej komory serca, biegnie po lewej stronie aorty wstępującej skośnie ku górze w stronę lewą oraz ku tyłowi i pod lukiem aorty dzieli się na tętnicę płucną prawą (a. pulmonalis dexlra) oraz na tętnicę płucną lewą (a...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherzyki płucne

  Pęcherzyki płucne (alieoli pulmonis) mają kształt zbliżony do półkuli, uciśnięte zaś przez sąsiednie pęcherzyki — kształt wielościenny. Średnica pęcherzyka wynosi około 150—250U niektórych małych ssaków pęcherzyki są znacznie mniejsze; u nietoperza np. średnica ich wynosi 25 y.; jest to w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewodziki pęcherzykowe

  Przewodziki pęcherzykowe (ductuli aheoiares). Ostatni rząd oskrzelików pę. cherzykowych rozgałęzia się dalej na kilka przewodzików pęcherzykowych. W swych ścianach nie mają już one nabłonka migawkowego, są natomiast tak gęsto usiane pęcherzykami, że pęcherzyki te układając się jeden obok...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oskrzeliki

  Oskrzeliki bronchioli). Oskrzele małe o średnicy około 1 —1,5 mm (w ścianie swej zawierające jeszcze chrząstki).

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegrody międzyzrazikowe

  Przegrody międzyzrazikowe (sepia interlobularia) przedzielające zraziki zbudowane są z wiotkiej tkanki łącznej, która umożliwia przesuwalność zrazików. Od tkanki płucnej utworzonej przez ścianki pęcherzyków jest ona odgraniczona silną gazoszczelną błonką graniczną zrazików (membrana...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grona płucne

  Zraziki płucne dzielą się na najmniejsze odcinki, tzw. grona (acini). Stanowią one podstawową jednostkę płuc, zarówno anatomiczną jak i czynnościową. Wszystkie rozgałęzienia, które wychodzą z obu oskrzelików oddechowych powstałych z jednego skrzelika końcowego, tworzą spłaszczone, stożkowate...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zraziki płucne

  Zraziki płucne (lobuli pulmonis) są to mniejsze części miąższu płucnego odgraniczone jedne od drugich łącznotkankowymi przegrodami międzyzraziko-wymi (sep ta interlobularia); przegrody te wcinają się mniej lub więcej głęboko w obręb miąższu płucnego.

  Kształt zrazików jest bardzo różny. Zraziki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmenty oskrzelowo-płucne

  Segmenty oskrzelowo-płucne (segmenta bronchopulmorialia) są to części płatów płuca zaopatrzone większymi oskrzelami, a mianowicie 10 oskrzelami segmentowymi dla każdego płuca. Segmenty dzielą się dalej na podsegmenty zaopatrzone oskrzelami podsegmentowymi, powstałymi przez podział na dwie lub na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /3 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna architektura płata płucnego

  Niektórzy autorzy odróżniają dwie części piata. Jedną obwodową zwaną płaszczem płata i drugą środkową lub przywnę-kową zwaną jądrem.

  Jądro piata utworzone jest głównie przez oskrzela, naczynia krwionośne, naczynia i węzły chłonne, włókna nerwowe i ich zwoje oraz przez tkankę łączną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płatowatość płuc i kształt klatki piersiowej

  Pewna współzależność między wytwarzaniem się płatów a kształtem klatki piersiowej została stwierdzona w badaniach typów konstytucyjnych. W różnych ty pach stwierdzono różne postacie piatów; w typach Icptosomicznych normalna płatowatość występować ma częściej niż w typach pik-nicznych. Za takim...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 247

  praca w formacie txt

Do góry