Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Opłucna stosunki ogólne

  Każda opłucna składa się z dwóch blaszek: opłucnej ściennej (pleura parietalis) wyściełającej jamę klatki piersiowej (caoum thoracis), w której płuco się znajduje i opłucnej płucnej albo trzewnej (pleura pulmonalis s. uisce-ralis) pokrywającej płuco. Między obu tymi blaszkami znajduje się jama...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłucna

  Opłucna (pleura) jest to błona surowicza, która dla każdego płuca oddzielnie tworzy zamknięty worek. Odróżniamy więc dwa worki opłucnej, jeden dla płuca prawego, drugi dla lewego. Oba te worki surowicze, choć mogą się z sobą stykać ku tyłowi od mostka, są jednak całkowicie niezależne jeden od...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy oddechowe drzewa oskrzelowego

  Przy pomocy nowoczesnych metod rentgenokimografii, które umożliwiają rejestrowanie ruchów, badano również ruchy oddechowe oskrzeli wypełniając drzewo oskrzelowe środkiem cieniującym. Stwierdzono, ze oskrzela podczas wdechu wydłużają się i równocześnie poszerzają. Poszerzenie zmniejsza opór prądu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesuwalność zrazików i znaczenie czynnościowe przegród międzyzrazikowych

  Z powodu wiotkości tkanki łącznej przegród międzyzrazikowych, zraziki płuc ne są przesuwalne jedne w stosunku do drugich. Dlatego też obrzęk (oedema) przegród międzyzrazikowych wskutek napięcia tkanki łącznej międzyzrazikowej powoduje nie-przesuwalność zrazików i silniejsze ustalenie całego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy płatów i znaczenie płatowatości płuc

  Jak odbywają się przesunięcia płatów w stosunku do siebie podczas wdechu i wydechu. i czy w ogóle odbywają się przesunięcia oddechowe płatów, poglądy pod tym względem są podzielone. Według niektórych autorów w typie oddechowym mieszanym. żebrowo-brzusznym , w którym jama klatki piersiowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddechowe ruchy wnęki

  Równolegle do ruchów oddechowych rozdwojenia tchawicy, odbywają się również oddechowe przesunięcia wnęki płuca. Podczas wdechu wnęka opuszcza się ku dołowi mniej więcej o wysokość jednego kręgu i to wdechowe opuszczanie się jej ma ogromne znaczenie dla przewietrzania szczytu płuca. Przy słabym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDOLNOŚĆ PRZYSTOSOWYWANIA SIĘ PŁUCA

  Pod wpływem sportu, a w ięc wzmożonego obciążenia pracą płuca się powiększają. Nic wiemy jednak czy powiększenie to następuje wskutek zwiększenia się liczby pęcherzyków : pogląd taki był niejednokrotnie wypowiadany, choć zwiększenie się pojemności życiowej płuca może występować bez zmian...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAPIĘCIE PŁUCNE

  Płuca są narządem wydrążonym z drzewiasto rozgałęzionym światłem, przy czym tchawica stanowiłaby pień drzewa a oba płuca jego korony. Na szczególną uwagę zasługuje. że ściany tych wydrążonych przestrzeni, które tworzą płuca, są umocowane prawie wyłącznie w jednym tylko miejscu w obrębie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi odpływu limfy z płuca

  Z dolnych płatów naczynia limfatyczne kierują się nie tylko do dolnej grupy węzłów oskrzelowo-płucnych i tchawiczo-oskrzclowych dolnych, lecz również do węzłów położonych w więzadlc płucnym i stąd przez przeponę do węzłów chłonnych zaotrzewno-wych 1 oraz do węzłów śród piersiowych tylnych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne

  Węzły chłonne, przez które z płuc wiedzie droga limfy, położone są głównie wzdłuż drzewa oskrzelowo-tchawiczego; poza tym droga prowadzi przez węzły śródpiersiowc tylne oraz przez węzły położone w więżadle płucnym i pod przeponą. Węzły więzadła płucnego są to węzły drobne, które wraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 802

  praca w formacie txt

Do góry