Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zachyłek żebrowo-przeponowy

  Zachyłek żebrowo-przeponowy (recessus costodiaphraomaticus) leży w przejściu opłucnej żebrowej w opłucną przeponową. Przerzucając sie z wewnętrznej powierzchni żeber na przeponę tworzy on sierpów atą szczelinę skierowaną kti dołowi począwszy ocł nasady wyrostka mieczykowatego mostka do 12...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /3 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłki opłucnowe

  Miejsce przejścia opłucnej ściennej znajduje się nic tylko przy wnęce i więzadlc płucnym, gdzie opłucna ścienna przechodzi w opłucną płucną, ale również między poszczególnymi częściami opłucnej ściennej. Miejsce, w którym jedna część opłucnej ściennej przechodzi w drugą nosi nazwę...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osklepek opłucnej

  Osklepek opłucnej (cupula pleurae). Górna część ściennego worka opłucnej, który obustronnie wystaje nad otworem górnym klatki piersiowej i wnika w obręb szyi, nosi nazwę os klepka lub sklepienia opłucnej. W nim leży szczyt płuca wytwarzając jak gdyby odlew osklepka i wypełniając go całkowicie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłucna śródpiersiowa

  Opłucna śródpiersiową (pleura mediastinalis) prawego i lewego worka opłucnej rozpięta jest między kręgosłupem piersiowym a mostkiem i przykrywa narządy polo/oiie w śródpiersiu stanowiąc jego ścianę boczną. Oba worki opłucnej zbliżają się do siebie najbardziej zarówno ku tyłowi od mostka, jak i do...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłucna przeponowa

  Opłucna przeponowa (pleura diaphragmatica s. phrenica) pokrywa obustronnie kopuły przepony i ich zbocza (areae pleurales) sięgając na obwodzie prawie do przyczepu początkowego przepony, przyśrodkowo zaś do śródpiersia : część pośrodkowa przepony (area mediastinalis), która dźwiga śródpiersie nie jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłucna żebrowa

  Opłucna żebrowa (pleura costalis) przylega obustronnie do powierzchni wewnętrznej ścian klatki piersiowej za pośrednietwem tkanki podopłucnowej czyli tzw powięzi w e w n ą t r z p i e r s i o w ej (fascia endothóracica).

  Siedząc opłucną żebrową od przodu do tyłu stwierdzamy, że pokrywa ona...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umocowanie opłucnej ściennej

  W warunkach prawidłowych opłucna ścienna daje się bez trudu odpreparować zarówno na zwłokach świeżych, jak i utrwalonych z większą łatwością od ściany klatki piersiowej, nieco trudniej od przepony i osierdzia. Do wewnętrznej powierzchni żeber opłucna ścienna przytwierdzona jest luźniej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłucna ścienna

  Opłucna ścienna (pleura parietalis) wyścieła obszerną komorę, w której leży płuco i ze ścianą której na ogół jest nieprzcsuwalnie złączona. U dołu opłucna ścienna wyścieła kopuły przepony; na stronie przyśrodkowej — tworzy ścianę boczną śródpiersia; na stronie bocznej — od kręgosłupa do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłucna płucna

  Opłucna płucna albo trzewna (pleura pulmonalis s. viscerc.lis) otacza całą powierzchnię płuca z wyjątkiem wnęki, gdzie przechodzi w opłucną ścienną. W obrębie szczelin miedzypłaiowych, jak to zaznaczyliśmy poprzednio, opłucna płucna zstępuje na jednej z powierzchni międzyplatowych i dochodząc...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygląd opłucnej

  Budowa opłucnej  nie różni się w zasadzie od budowy otrzewnej. Jest to cienka blaszka wysłana jednowarstwowym nabłonkiem płaskim, wskutek czego jest gładka i lśniąca. Nabłonek spoczywa na tkance łącznej, ułożonej w parę warstw pęczków włókien klejodajnych i sieci sprężystych. Najgłębsza...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 627

  praca w formacie txt

Do góry