Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jama śródpiersiowa przednia

  Jama śródpiersiowa przednia (cavum mediastinale anterius) zawiera u dołu serce wraz z osierdziem, u góry — grasicę (u dziecka, u dorosłego odpowiadające jej ciało tłuszczowe), wielkie naczynia serca (żyłę główną górną i dolną, aortę wstępującą wraz z łukiem aorty, naczynia płucne) i ich...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śródpiersie

  Śródpiersie [mediaslinum; quod per medium stat = co ustawione jest pośrodku) stanowi pośrodkowo położoną przestrzeń między obu workami opłucnej oraz między kręgosłupem piersiowym a mostkiem; otworem górnym klatki piersiowej łączy się ona z szyją, od dołu ograniczona jest przeponą. Opłucna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE PŁUC NA OSOBNIKU ŻYWYM

  Opukiwanie klatki piersiowej w polach, do których przylega tkanka płucna zawierająca powietrze, daje odgłos jawny odróżniający się wyraźnie od odgłosu stłumionego. który powstaje przy opukiwaniu narządów bezpowietrznych—zbitych lub wypełnionych krwią (wątroba, serce, grubsze warstwy mięśniowe)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płuca podczas wdechu

  Brzeg przedni płuca prawego podczas wdechu odpowiada przedniej linii granicznej opłucnej prawej wypełniając całkowicie zachyłek żebrowo-śródpiersiowy przedni. Analogicznie przebiega brzeg przedni płuc I lewego do poziomu przyczepu mostkowego 4 żebra. Powyżej tego punktu, ku tyłowi od mostka na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt i położenie więzadła płucnego

  Między obu blaszkami surowiczymi więzadła płucnego, przednią i tylną, leży cienka warstwa tkanki łącznej łącząca obie blaszki, kilka żył oraz węzłów i naczyń chłonnych. Warstwa tkanki łącznej więzadła rozciąga się od ściany tylnej osierdzia  i od błony oskrzelowo-osierdziowej po...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło płucne

  Więzadło płucne (ligamentum pulmonale). Część dolną tzw. krezki płuca tworzy* jak zaznaczono, więzadło płucne. Powierzchnia śródpiersiową płuca oprócz osłonki uro\viczej obejmującej korzeń płuca, połączona jest ze śródpiersiem również zdwojeniem opłucnej, jakie tworzy więzadło...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krezka płuca

  Krezka płuca (mesopneumonium). Opłucna płucna pokrywa płuco na całej powierzchni z wyjątkiem wnęki. Na poziomie wnęki opłucna ścienna (śródpiersiową) kieruje się bocznie przerzucając się na korzeń płuca, który obejmuje jak gdyby niskim kołnierzem otwartym ku dołowi i przechodzi w opłucną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłek przeponowo-śródpiersiowy

  Zachyłek przeponowo-śródpiersiowy (recessus phrenicomediastinalis) znajduje się w przejściu opłucnej przeponowej w opłucną śródpiersiową. Przejście to leży po obu stronach pola śródpiersiowego przepony, na którym spoczywa osierdzie a więc po obu stronach pola nie pokrytego opłucną. Linia przejścia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłek żebrowo-śródpiersiowy tylny

  Zachyłek żebrowo-śródpiersiowy tylny ' recessus costomediastinalis postertor). Z tyłu opłucna żebrowa z obu stron przykrywa jeszcze powierzchnię boczną kręgosłupa piersiowego jako tzw. opłucna kręgowa {pleura vertebralis) i do przodu przechodzi dalej w opłucną śródpiersiową. Miejsce przejścia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłek żebrowo-śródpiersiowy przedni

  Zachyłek żebrowo-śródpiersiowy przedni (recessus costomediastinalis anterior). Opłucna żebrowa w swej przedniej części wyściełającej chrząstki żebrowe i powierzchnię tylną mostka pod ostrym kątem przerzuca się ku tyłowi i przechodzi w opłucną śródpiersiową; przejście to za pośrednictwem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt

Do góry