Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ROZWÓJ PĘCHERZA MOCZOWEGO I CEWKI MOCZOWEJ

  Końcowy odcinek jelita tworzy tzw. stek (cloaca) zamknięty po stronie brzusznej błoną stekową. Podaliśmy następnie , że w stek wrasta później od góry czołowa rzegroda moczowo-odbytnicza i dzieli go na część moczowo-płciową leżącą po stronie brzusznej i na odbytnicę położoną po stronie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnicowanie się tkanki nerkotwórczej, powstawanie nefronów nerki 1 rozwój stosunków ostatecznych

  W czasie, gdy pączek moczowodowy wrasta w tkankę nerkotwórrzą. wydłuża się w uszypułowaną banieczkę, która wraz z pokrywającą ją tkanką nerkotwórrzą przesuwa się ku górze w okolicę lędźwiową. Ze skupień tkanki nerkotwórczej rozwijają się następnie nefrony nerki. Zawiązek nefronu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /3 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ NERKI WŁAŚCIWEJ

  Nerka właściwa ren s. mtanephros) w przeciwieństwie do obu poprzednich generacji utraciła już wszelkie nawiązania do budowy metamerycznej. Rozpoczyna ona swój rozwój nieco później niż pranercze. w 2 miesiącu życia zarodka i powstaje z dwu różnych źródeł: 1) z końcowego odcinka tkanki nerkotwórczej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ PRANERCZA

  Pranercze (mesonephros) zawiązuje się nieco później niż przednercze. Ten filo-i  togenetycznie drugi z kolei narząd moczowy rozwija się kaudalnie od pierwszego, częściowo z nefrotomów, częściowo z dalej do tyłu położonego pasma nie podzielonej na nefrotomy tkanki nerkotwórczej , sięgającego do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ PRZEDNERCZA

  Przednercze (pronephros) u człowieka jest typowym narządem szczątkowym i prawdopodobnie nie u każdego nawet osobnika zawiązuje się. W przypadkach, gdy to ma miejsce (w 4 tygodniu życia zarodka) z niektórych nefrotomów głowowych i szyjnych (ryc. 92) kształtują się pęcherzyki nabłonkowe wkrótce...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ NARZĄDÓW MOCZOWYCH UWAGI OGÓLNE

  Narządy moczowe : zwierząt kręgowych) mają za zadanie utrzymywanie na stałym poziomic składu chemicznego i fizykochemicznych właściwości wewnętrznego środowiska ustroju przez regulację składu osocza krwi. Zadanie to wykonują nerki przez. Wydzielanie moczu i wydalanie z nim zbędnych oraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARZĄDY MOCZOWE

  Do narzadów moczowych albo moczowo-twórczych należą: obie nerki, narządy o budowie złożonych gruczołów cewkowych, w których wytwarza się mocz; obie miedniczki oraz kielichy nerkowe położone wewnątrz nerki w tzw. zatoce nerkowej, do których ścieka mocz; moczów ody, prawy i lewy, odprowadzające mocz z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śródpiersie u noworodka

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukształtowanie śródpiersia

  Na zwłokach ułożonych na grzbiecie śródpiersie opada, zwłaszcza śródpiersie tylne spłaszcza się pod wpływem ciężaru serca. Dopiero-w obrazie rentgenowskim na osobie żywej w postawie stojącej widzimy rzeczywiste rozmiary śródpiersia .

  Najwęższe miejsce śródpiersia przypada tuż ku tyłowi od...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama śródpiersiowa tylna

  Jama śródpiersiowa tylna (cauum mediastinale posteńus) zawiera aortę zstępującą, żyłę nieparzystą i nieparzystą krótką, przełyk, tchawicę i jej rozdwojenie, oba nerwy błędne wraz z nerwem krtaniowym wstecznym lewym, częściowo nerwy trzewne, większy i mniejszy, oraz przewód piersiowy. Pień...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt

Do góry