Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Powięź nerkowa

  Powięź nerkowa (fascia rena lis). Torebka tłuszczowa objęta jest błoniastą osłonką — powięzią nerkową. Jej blaszka przednia (lamina anterior) albo powięź przednerkowa (fascia prerenalis) stanowi łączno-tkankowe podłoże otrzewnej lub przylegających narządów zaotrzewnowych. Blaszka tylna (lamina...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torebka tłuszczowa nerki

  Torebka tłuszczowa (capsula adiposa) całkowicie obejmuje nerkę wraz z nadnerczem. U noworodka jest ona jeszcze słabo rozwinięta; u dorosłego zwłaszcza na stronie tylnej zawiera nieraz dużo tłuszczu (grubości 2—3 cm). Tylko u osobników silnie wychudzonych tkanka tłuszczowa może zanikać. Na stronic...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona mięśniowa nerki

  Błona mięśniowa czyli pod włóknista (tunica muscularis  s. subfibrosa ) ściśle powleka nerkę i zrasta się z jej powierzchnią; nie daje się więc ona odpreparować bez uszkodzenia miąższu nerkowego. Jest to cienka warstwa tkanki łącznej zbudowana z gęstej sieci włókienek klejodajnych; włókienka te...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSŁONKI NERKI

  Nerka wraz z nadnerczem objęta jest luźną tkanką łączną przestrzeni zaotrzewnowej; tkanka ta zawierająca dużo tłuszczu wytwarza torebkę tłuszczową (capsula adiposa) wspólną dla nerki i nadnercza. Na zewnątrz torebkę tłuszczową obejmuje łącznotkankowa błonka - powięź nerkowa, do której z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie nerki

  Nerki są to największe narządy przestrzeni zaotrze wej. Wraz z nadnerczami, które przylegają do górnych końców nerek, one położone na tylnej ścianie brzucha w tkance łącznej górnej części przel strzeni zaotrzewnowej. Nerki leżą po obu stronach kręgosłupa na poziomie dwóch dolnych kręgów piersiowych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płatowatość nerki

  U płodu ludzkiego i u małego dziecka powierzchnia nerki nie jest gładka tak jak u dorosłego, lecz warstwa zewnętrzna miąższu nerkowego kora nerki, jest wypuklona w miejscach, którym w głębi miąższu — w rdzeniu nerki odpowiadają wypukłe podstawy piramid nerkowych; te wypuklenia powierzchni zaznaczają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barwa i konsystencja nerki

  Barwa nerki wskutek dużej zawartości krwi (30% ilości krwi jednego skurczu komór serca przepływa przez obie nerki) jest na powierzchni czerwonawobrązowa. Miąższ jest zbity, tak że można nerkę wymacać poprzez ścianę brzucha; po wyjęciu ze zwłok zachowuje ona swój kształt. Nerka jest bardziej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiary i waga nerki

  Wymiar podłużny nerki wynosi przeciętnie 10—12 cm, wymiar poprzeczny 5—6; grubość 3—4 cm. Waga nerki wynosi 120—200 g; nerka lewa jest przeważnie nieco dłuższa, grubsza i cięższa niż prawa. Różnica płciowa zaznaczać się może już w życiu płodowym.

  Ciężar właściwy nerki wynosi około 1...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Norma

  Charakterystyka

  Norma jest to dokument określający zasady postępowania, przepisy, wzory, wytyczne lub charakterystyki do powszechnego i wielokrotnego stosowania. Opracowywanie i wprowadzanie norm w życie jest wynikiem normalizacji (standaryzacji).

  Celem tworzenia norm jest zapewnienie uporządkowania w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.01.2012 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kszatł nerki

  Nerka (ren; nefros) ma charakterystyczny kształt przypominający ziarno fasoli. Na nerce odróżniamy dwie powierzchnie, przednią i tylną (facies anterior et posterior), brzeg boczny (margo lateralis) — wypukły i brzeg przyśrodkowy (margo medialis) — wklęsły w swej części środkowej oraz dwa zaokrąglone...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 774

  praca w formacie txt

Do góry