Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega specyfika marketingu usług?

  Usługa – sprowadza się do różnorodnych trudnych do zmierzenia korzyści oferowanych nabywcy i subiektywnie przez niego ocenianych.

  Cechy usług pod kątem ich wpływu na możliwości stosowania marketingu:

  1) Niematerialny charakter usługi (usługa jest czynnością)

  2) Nierozdzielność usługi z osoba...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /2 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest marketing mix?

  Marketing mix – elementy marketingowe, składniki marketingu mix. Instrumenty oddziaływania na rynek wykorzystywane przez przedsiębiorstwo w celu osiągnięcia celów marketingowych. Najczęściej działania te dotyczą czterech elementów:

  - produkty - ceny- dystrybucji- promocji

  dodatkowo:- personel- fizyczne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym różni się orientacja marketingowa od orientacji sprzedażowej?

  ORIENTACJA MARKETINGOWA – koncentracja na oszacowaniu możliwości umieszczenia nowego produktu na rynku jeszcze przed podjęciem produkcji; wzrost znaczenia badań rynku i marketingu mix.

  ORIENTACJA SPRZEDAŻOWA – koncentracja na najkorzystniejszym ulokowaniu już wyprodukowanych towarów; rosnące znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym różni się orientacja marketingowa od orientacji produkcyjnej?

  ORIENTACJA MARKETINGOWA – koncentracja na oszacowaniu możliwości umieszczenia nowego produktu na rynku jeszcze przed podjęciem produkcji; wzrost znaczenia badań rynku i marketingu mix.

  ORIENTACJA PRODUKCYJNA – koncentracja na organizacyjno-technicznych problemach produkcji, podwyższeniu jakości, obniżce...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę zdefiniować istotę marketingu

  System funkcjonowania firm na rynku dający jej możliwość osiągnięcia sukcesu nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Pojęcie marketingu ulega ciągłym zmianom. Oto kilka definicji tego procesu:

  I. MARKETING – autor J. CARMAN, K. UHE

  Proces społeczno – gospodarczy mający na celu poznanie przyszłej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /2 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spojenie nerek

  Niekiedy oba zawiązki nerek podczas swego wstępowania w rozwoju osobniczym mogą zrastać się z sobą czy to swymi biegunami dolnymi, czy też, rzadziej, górnymi. Powstaje wtedy nerka nieparzysta, położona pośrodkowo na kręgosłupie, kształtu pod ko wias tego—nerka podko wiasta (ryc. 102). Jeżeli...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zboczenie położenia nerki

  Oprócz  nabytych zmian położenia nerki — opadnięcia, występować zmiany położenia wrodzone wskutek tego, że w rozwoju osobniczym nerka może czasem zatrzymać się w swym procesie wstępowania  i zachować niskie i bardzo zmienne położenie; byłyby to przypadki właściwego zboczenia położenia. Nerka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opadnięcie nerki

  Oprócz prawidłowej ruchomości czasem może występować silniejsze przesunięcie nerki ku dołowi, tzw. opadnięcie; główną jego przyczyną jest zmniejszenie ciśnienia wewnątrz-brzusznego wywołane różnymi czynnikami: opadnięcie dotyczyć zresztą może nie tylko nerki, lecz również i innych narządów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchomość nerki

  Nerka ma pewną prawidłową ruchomość: opuszcza się podczas wdechu i unosi podczas wydechu. Zmienia również swe położenie zależnie od położenia ciała; w postawie stojącej nerka opada, leżąc zajmuje położenie wyższe. W warunkach prawidłowych to przesuwanie się nerki wynosi mniej więcej 1/2 do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umocowanie nerki

  Szereg czynników wpływa na umocowanie nerki. Są to-otrzewna częściowo pokrywająca jej powierzchnię przednią, przylegające trzewa, pnie naczyń nerkowych, torebka tłuszczowa a zwłaszcza powięź nerkowa oraz jędrność warstw łącznotkankowych przynerkowych i napięcie powłok brzusznych. Nerka lewa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt

Do góry