Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  STOSUNEK NEREK DO OTRZEWNEJ

  Nerka, jako narząd zewnątrzotrzewnowy powleczona jest otrzewną tylko na swej powierzchni przedniej, przy czym w polach nerki, które przylegają do narządów wewnątrzotrzewnowych (wątroba, jelita cienkie, żołądek, śledziona)—są to pola surowicze (areae serosae); stanowią one znaczną większość...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /3 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia przednia nerki lewej

  Podobnie jak po stronie prawej również i do lewej nerki wzdłuż wąskiego pasma bieguna górnego przylega 1) nadnercze — pole nadnerczowe (area suprarenalis); poniżej i bocznie zamiast pola wątrobnego nerki prawej przylegają 2) żołądek — pole żołądkowe (area ventriculańs) oraz bardziej bocznic 3)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia przednia nerki prawej

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNEK NEREK DO NARZĄDÓW SĄSIEDNICH

  Stosunek nerek do otoczenia po stronie przedniej jest bardziej złożony niż po stronie tylnej ze względu na to, żc od przodu z prawej i lewej strony stosunki są różne w związku z asymetrią kształtu i położenia narządów wewnątrzotrzewnowych. Są one bardziej złożone również dlatego, że część...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNEK NEREK DO TYLNEJ ŚCIANY BRZUCHA

  Powierzchnia tylna nerek w swej górnej (m. w. 1/3) części przylega 1) do przepony i poprzez nią do opłucnej. Nad 12 żebrem przykrywa tu ona małe trójkątne pole między częścią żebrową i lędźwiową przepony — trójkąt lędźwiowo-żcbrowy; przepona pośredniczy więc w stosunkach między nerką a...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność położenia nerek

  Wg Hasselwandera na podstawie badań rentgenologicznych u młodych kobiet w położeniu poziomym ciała koniec dolny nerki prawej sięga w 45,5% do 4 kręgu lędźwiowego, najniżej zaś do 5 (w 3,4%). W położeniu pionowym koniec dolny nerki prawej sięga mniej więcej w tym samym odsetku (43,6%) do 4 kręgu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /3 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie dokumentami

  Charakterystyka

  Jest to zbiór technik i narzędzi poprawiających efektywność przetwarzania wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach. Od dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, po dokumenty napływające z otoczenia (np. zamówienia od...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.01.2012 Znaków /3 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje witryn internetowych

  <googlegfaszbi</google

  Charakterystyka

  Witryna internetowa lub serwis internetowy/serwis WWW jest to zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze stron internetowych. Każda z tych stron zawiera pewne elementy: tekst, grafikę, a czasem również funkcje zaawansowane jak formularze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.01.2012 Znaków /7 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje witryn internetowych

  <googlegfaszbi</google

  Charakterystyka

  Witryna internetowa lub serwis internetowy/serwis WWW jest to zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze stron internetowych. Każda z tych stron zawiera pewne elementy: tekst, grafikę, a czasem również funkcje zaawansowane jak formularze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.01.2012 Znaków /7 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polski Komitet Normalizacyjny

  Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), państwowa jednostka organizacyjna, której zadaniem jest organizowanie i wprowadzenie normalizacji krajowej, w tym zatwierdzanie, rozpowszechnianie i wycofywanie Polskich Norm. Ponadto PKN organizuje i przeprowadza szkolenia, prowadzi działalność wydawniczą oraz inicjuje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.01.2012 Znaków /2 048

  praca w formacie txt

Do góry