Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przyczepek najądrza

  Przyczepek najądrza (appendix epididymidis) jest to twór gruszkowa ty zawieszony! na szypulce bardzo różnej długości przytwierdzonej do głowy najądrza. Leży on zwykle na głowie najądrza może jednak zstępować na jądro, kiedy szypułka jest dłuższa. Przyczepek najądrza występuje rzadziej niż...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie i stosunki topograficzne pęcherzyków nasiennych

  Pęcherzyki nasienne leżą nad tylną częścią gruczołu krokowego; ich powierzchnia przednia przylega do dna pęcherza moczowego łączno tkankowo z nim złączona; powierzchnia tylna w znacznej części przylega do odbytnicy, przedzielona tylko warstwą tkanki łącznej. Brzeg przyśrodkowy przylega do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkość pęcherzyków nasiennych

  Średnia długość pęcherzyka nasiennego wynosi 4 do 5 cm, szerokość 1,5 do 2,5 cm, grubość, czyli wymiar przednio-tylny nie przekracza 1,5 cm. Przeważnie narządy te są obustronnie nieco różne; wykazują również wielką zmienność osobniczą. Po usunięciu łącznotkankowej osłonki i rozsupłaniu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt i kierunek pęcherzyków nasiennych

  Pęcherzyki nasienne są to parzyste, grusz kowajto-podługowate, od przodu ku tyłowi spłaszczone narządy cewkowe, o po-wierzchni guzkowatej. Ich koniec górny jest szerszy i przytępiony, dolny węższy, zaostrzony i skierowany do podstawy gruczołu krokowego. Długa oś pęcherzyka skierowana jest zazwyczaj...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherzyki nasienne

  Pęcherzyki nasienne (1leńculae seminales), prawy i lewy, powstają jako boczne wypustki przewodów pranerczy, z których powstają nasienio-wocly. Są to gruczoły stale wypełnione wytworzoną przez nie wydzieliną. Plemniki mogą się do nich przedostawać, jednak pęcherzyki nie są, jak dawniej przypuszczano...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasieniowód

  Nasieniowód (ductus deferens) stanowi przedłużenie przewodu najądrza i z dużą szybkością przeprowadza nasienie do cewki moczowej. Jest to długa cewa (50—60 cm) o grubej i twardej ścianie. W licznych skrętach nasieniowód biegnie ku górze i do tyłu od jadra i najądrza (część jądrowa), następnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /1 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWÓD WYTRYSKOWY

  Przy końcu bańki w kierunku gruczołu krokowego droga nasienia raz jeszcze zmienia swą nazwę. Droga ta w obrębie gruczołu krokowego, który przenika w jego części tylno-górnej, ma nazwę przewodu wytryskowego (ductus ejaculatorius) ; do jego początku wiedzie pęcherzyk nasienny. W stosunku do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie bańki nasieniowodu

  Obie bańki położone przyśrodkowo od pęcherzyków nasiennych leżą miedzy dnem pęcherza a odbytnicą; biegną one zbieżnie ku podstawie gruczołu krokowego. Odcinek dna pęchcrza położony między obu bańkami i nic pokryty otrzewną przylega do ściany odbytnicy; jest to wspomniany już trójkąt odby...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAŃKA NASIENIOWODU

  Koniec nasieniowodu, prawy i lewy, który na dnie pęcherza sięga od miejsca skrzyżowania z moczowodem do wejścia do gruczołu krokowego, zewnętrznie jest wrzecionowato rozszerzony; z powodu tego rozszerzenia nie odróżnia poszczególnych warstw mięśniówki, podobnie jak nie od-odróżnia ich w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA ŚCIANY NASIENIOWODU

  Ściana nasieniowodu składa się z błony zewnętrznej, mięśniowej i śluzowej.

  Błona zewnętrzna, bogata w naczynia, zbudowana jest z tkanki łącznej włóknistej, przeważnie z włókien klejodajnych. wśród których występują liczne włókna sprężyste układające się podłużnie oraz komórki mięśniowe...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /2 648

  praca w formacie txt

Do góry