Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Omów możliwe stopnie internacjonalizacji przedsiębiorstwa

  Tradycyjnym polem międzynarodowej działalności przedsiębiorstw jest eksport. Aktywność zagraniczna przedsiębiorstw nie ogranicza się jednakże tylko do eksportu dóbr i usług, lecz rozkłada się na wiele zróżnicowanych form i wariantów działania. Eksport pośredni z włączeniem domów handlowych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiegał rozwój koncepcji marketingowej?

  Pogłębiający się w ubiegłych dziesięcioleciach proces koncentracji gospodarki w wielkich aliansach przedsiębiorstwa wraz z podziałem pracy i sfer oddziaływania wymaga coraz większej aktywności w skali międzynarodowej.

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona płazów i gadów

  Spadek liczebności

  Wyniki badań przeprowadzonych przez Federalny Zakład Ochrony Przyrody w Bonn jednoznacznie świadczą o tym, że przynajmniej 188 spośród 486 żyjących na terenie Niemiec rodzimych gatunków kręgowców, a więc około 39%, jest obecnie zagrożonych poważnym, a nawet stawiającym pod znakiem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012 Znaków /45 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchomość jajnika

  Pomimo swych licznych połączeń więzadłowych jajnik jest narządem bardzo ruchomym. Jest on sprężyście zawieszony na swych więzadłach i ustawienie jajnika jest czynnie regulowane przez więzadło właściwe oraz więzadło wieszadłowe. Jeżeli zachodzą zmiany chorobowe, to więzadła te mogą ulec...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzępek jajnikowy

  Strzępek jajnikowy (fimbria ooarica) łączy lejkowaty początek jajowodu, tzw. lejek z końcem jajowodowym jajnika i biegnie wzdłuż wolnego brzegu krezki jajowodu; brzeg ten nosi nazwę więzadła jejkowo -jajnikowego (lig. infundibulo-ovańcum) i biegnie w przedłużeniu więzadła wieszadłowego. Nie jest on...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło wieszadłowe jajnika

  Więzadło wieszadłowe jajnika (ligamentum suspensorium ovarii) jest otrzewnowym fałdem więzadła szerokiego macicy. Fałd ten biegnie z górnego bieguna, z końca jajowodowego jajnika ku górze do wejścia miednicy w okolicy tętnicy biodrowej wspólnej; zwykle kieruje się ono do miejsca, gdzie moczowód...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krezka jajnika

  Krezka jajnika (mesovarium). Jajnik położony jest wewnątrzotrzewnowo, objęty wypukleniem blaszki tylnej więzadła szerokiego macicy. Więzadło szerokie macicy (ligamentum latum uleri) jest fałdem otrzewnej biegnącym czołowo obustronnie z brzegów bocznych macicy do ściany miednicy małej. Jajnik nie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /1 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło właściwe jajnika

  Więzadło właściwe jajnika (ligamentum ovańi proprium) składa się z tkanki łącznej i pasm gładkich komórek mięśniowych; odchodzi ono obustronnie jako okrągły powrózek 3 do 5 cm długi z górnego końca brzegu bocznego macicy tuż poniżej jajowodu, biegnie poprzecznie w więzadle szerokim macicy do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie jajnika

  Położenie jajnika jest bardzo zmienne, jednak w warunkach prawidłowych w pionowej postawie ciała jajnik układa się w ten sposób, że jego długa oś przebiega skośnie pionowo z góry ku dołowi, od strony bocznej do przyśrodkowej i nieco od tyłu do przodu. Długie osie obu jajników zbiegają się więc...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barwa i konsystencja jajników

  Białawy jajnik noworodka i różowawobiały dziecka, u kobiety dorosłej nabiera barwy czerwonawoszarej, bladej błony śluzowej; odcień czerwony wzmaga się wskutek przekrwienia w czasie menstruacji czy ciąży. Choć jajnik leży wewnątrzotrzewnowe), powierzchnia jego nie jest jednak tak lśniąca, jak zwykle...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /1 248

  praca w formacie txt

Do góry