Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pęcherzyk jajnikowy dojrzewający

  Pęcherzyk jajnikowy dojrzewający albo 3 okresu rozwoju. Z dużej liczby pęcherzvkÓYv wtórnych rozwija się stosunkowo niewielka liczba pęcherzyków dojrzewających dawniej zwanych pęcherzykami Graafa. One tdają charakterystyczny obraz jajnikowi u kobiety płciowo dojrzałej. W cytopłazmie oocyiu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /2 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherzyk jajnikowy wzrastający

  Pęcherzyk jajnikowy wzrastający albo wtórny (folliculus ouaricus secundarius). Przez dalszy rozwój z pęcherzyka pierwotnego powstaje pęcherzyk jajnikowy w z ras tający. Płaskie komórki pęcherzykowe rozmnażają się, przekształcają w komórki wałeczkowa te i układają w nabłonek wieloYvarstwowy, przy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherzyk jajnikowy pierwotny

  Pęcherzyk jajnikowy pierwotny (folliculus ovaricus pńmarius). Z kory znikają większe skupienia komórek nabłonkowych sznurów płciowych i zawarte w nich skupienia komórek jajowych, oogonie {goneis - rodzice), rozpraszają się w tkance łącznej podścieliska jajnika. Każda komórka jajowa otacza się warstwą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzeń jajnika

  Rdzeń (medulla) zbudowany jest z wiotkiej tkanki łącznej i zawiera bardzo liczne naczynia krwionośne. Pęcherzyki jajnikowe, jeszcze bardzo liczne u noworodka, zanikają. Rdzeń przerywa korę przy wnęce jajnika wzdłuż brzegu krezkoYYTgo; Yvystępują tu pasemka mięśniowe gładkie i zachowują się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kora jajnika

  W podściclisku kory leżą kuliste pęcherzyki jajnikowe dochodzące do wielkości ziarna wiśni i nawet większe; największe z nich guzkowato wypuklają powierzchnię jajnika. Każdy pęcherzyk zawiera jedno jajo (ovum). Spotyka się tu wszystkie okresy rozwoju pęcherzyków jajnikowych jednakże ilościowo...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa jajnika

  Budowa jajnika tak jak ją widzimy w przekroju podłużnym u kobiety płciowo dojrzałej wykazuje bardziej luźną część środkową tzw. rdzeń oraz obejmującą go bardziej zagęszczoną część obwodową—korę. Z zewnątrz jajnik pokryty jest kostkowym nabłonkiem płciowym, który odpowiada...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koniec maciczny jajnika

  Koniec maciczny, dolny jest przeważnie zawieszony nad dnem miednicy u kobiety, która nie rodziła (nullipara). U wieloródki (multipara) lub też u kobiet z macicą pochyloną ku tyłowi jajnik zstępuje na dno miednicy, lub nawet do zagłębienia odbytniczo-macicznego. Wówczas może się on stykać z odbytnicą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia przyśrodkowa jajnika

  Powierzchnia przyśrodkowa jajnika jest powierzchnią wolną skierowaną równocześnie nieco ku tyłowi w kierunku zagłębienia odbytniczo-macicznego; twory sąsiednie przylegają do niej za pośrednictwem otrzewnej. Do odcinka tylnego powierzchni przyśrodkowej oraz częściowo do brzegu wolnego jajnika przylega...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia boczna jajnika

  Powierzchnia boczna jajnika odpowiada tzw. dołkowi jajnikowemu (fossa oiarica). Dołek ten w postaci wgłębienia otrzewnej wyściełającej ścianę boczną miednicy malej leży w obrębie kąta podziału naczyń biodrowych wspólnych; granicę górną tego kąta tworzą więc naczynia biodrowe zewnętrzne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt silniejszego

  Charakterystyka

  Efekt Silniejszego (Bandwagon Effect) jest to zachowanie wynikające z ludzkiej psychologii i polegające na postępowaniu tak jak robią to inni. Ludzie wierzą, ze jeśli jakaś grupa osób zachowuje sie w podobny sposob, zachowanie takie musi byc słuszne i oni też robią podobnie.  Zachowanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.01.2012 Znaków /1 205

  praca w formacie txt

Do góry