Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Więzadło szerokie macicy

  Więzadło szerokie macicy (ligamentum latum uteri). Wewnętrzne narządy płciowe żeńskie objęte są, jak już zaznaczono, fałdem otrzewnej wypuklonym przez macicę i jajowód. Z brzegów macicy fałd ten jako więzadło szerokie macicy dochodzi do ściany bocznej miednicy i oba więzadła prawe i lewe, wraz z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /1 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNEK MACICY DO OTRZEWNEJ

  Większa ezęść macicy powleczona jest otrzewną (trzewną), która tu ma nazwę o maci cza (perimetńum). Śledząc przebieg otrzewnej w przekroju pośrodkowym narządu od tyłu ku przodowi stwierdzamy, że otrzewna pokrywa powierzchnię tylną odcinka nadpochwowego szyjki, cieśń i trzon, następnie dno...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /2 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STATYKA MACICY

  Macica położona jest wewnątrzotrzewnowo w miednicy małej i w związku z tym jest ogromnie ruchoma i do pewnego stopnia przesuwalna we wszystkich niemal kierunkach, ku bokom, ku tyłowi oraz do przodu; może też być uniesiona ku górze i opuszczona głębiej ku dołowi; równocześnie macica jest zmienna w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /11 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady rozwojowe macicy

  U człowieka, podobnie jak u innych naczelnych, macica jest narządem nieparzystym i symetrycznym ustawionym pośrodkowo. Natomiast u niższych ssaków macica jest parzysta, ponieważ powstaje z dwóch niezrastających się z sobą przewodów przypranerczowych, które u wyższych zlewają się częściowo w jeden...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /2 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barwa i konsystencja macicy

  Ponieważ macica w znacznej większości pokryta jest błoną surowiczą, cała więc powierzchnia trzonu oraz górna część powierzchni tylnej szyjki jest gładka i lśniąca. Błona surowicza jest nieprzesuwalnie złączona z błoną mięśniową, zwłaszcza w obrębie obu powierzchni trzonu, gdzie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany kształtu macicy w zależności od wieku

  Macica noworodka jest stosunkowo długa , szyjka prawie tej samej grubości co płaski trzon, w którym uwypuklenie dna nie daje się jeszcze rozpoznać. Również cieśń nie jest jeszcze zaznaczona. Odcinek pochwowy szyjki wnika stosunkowo głęboko do pochwy, wargi jednak nie są jeszcze wypuklone.

  Aż do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiary macicy

  Największa długość macicy kobiety dorosłej, która nie rodziła wynosi przeciętnie 7,5 cm; największa szerokość w obrębie trzonu 4 cm, u obrębie szyjki 2 cm; największa grubość w wymiarze strzałkowym mierzy 2,5 do 3 cm. U wieloródek wymiary te wzrastają o 1 do 1,5 cm. Waga pustej, nic ciężarnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama macicy

  Jama macicy (cavum uteri) w przekroju poprzecznym występuje w postaci płaskiej szczeliny  w przekroju czołowym trzon ma jamę w kształcie trójkąta podstawą skierowanego ku górze; w kątach podsta znajdują się ujścia maciczne jajowodów, w kącie dolnym położonym w obrębie cieśni leży otwór dawniej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szyjka macicy

  Szyjka macicy (collum uteri) u dziecka i dziewicy ma kształt wrzecionowaty, u dorosłych kobiet bardziej walcowaty. Dolna trzecia część szyjki objęta jest górnym końcem pochwy; jak czop wnika ona swobodnie w obręb pochwy. Wskazuje to, że ściana pochwy nie przyczepia się do dolnego brzegu szyjki, która tym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /2 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cieśń macicy

  Cieśń macicy (isthmus uteri) stanowi najkrótszą jej część; tworzy ona nieznaczne zwężenie między trzonem a szyjką, nic daje się jednak ostro odgraniczyć. Makroskopowo cieśń stanowi górny odcinek szyjki, pod względem budowy mikroskopowej wysiana jest jednak błoną śluzową trzonu. Cieśń zaznacza...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /375

  praca w formacie txt

Do góry