Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Błona śluzowa macicy

  Macica nic ma tkanki podśluzowcj i błona mięśniowa łączy się bezpośrednio z błoną śluzową. Błona ma odmienną budowę w trzonie i cieśni czyli w części »czynnej« macicy, inną zaś w szyjce, części »biernej«. W trzonie i cieśni błona śluzowa jest miękka i gładka, w szyjce jest bardziej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /4 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność błony mięśniowej macicy

  Oba układy sprężyn mięśniowych trzonu macicy, o których mowa była wyżej, mogą się rozwijać i zwijać. Podczas rozwijania. rozkręcania się odległość między poszczególnymi pierścieniami sprężyny powiększa się; rozwijanie odbywa się w czasie ciąży, kied\ wielkość macicy wyrasta. Czynne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona mięśniowa szyjki

  Błona mięśniowa szyjki (tunica muscularis ceruicis), jak już zaznaczono, ma układ przeważnie okrężny. W porównaniu do trzonu zawiera ona znacznie mniej składników kurczliwych, więcej natomiast tkanki łącznej włóknistej zbitej, włókien Uejodajnych a zwłaszcza sprężystych. W czasie ciąży tkanka ta...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśniówka wtórna macicy

  Mięśniówka wtórna albo dodatkowa (ftaramyometrium) ma układ odmienny. Pęczki mięśniowe po wejściu w ścianę macicy z jej więzadeł rozchodzą się wachla-rzowato. początkowo powierzchownie, następnie przenikają do warstw głębszych.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśniówka pierwotna macicy

  Mięśniówka pierwotna (archimyometrium). W mięśniówce pierwotnej głównym składnikiem są pęczki mięśniowe stanowiące przedłużenie mięśniówki okrężnej jajowodów. Pęczki te wchodząc do głębszych warstw mięśnia macicznego zachowują swój zasadniczy kierunek i tworzą dwa symetryczne układy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona mięśniowa macicy

  Błona mięśniowa (tunica muscularis) stanowi najgrubszą warstwę ściany macicy i tworzy tzw. mięsień maciczny (myometrium). Mięsień maciczny składa się zc zwartego układu pęczków mięśniowych gładkich, wśród których występuje skąpa ilość luźnej tkanki łącznej, głównie w otoczeniu licznych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /2 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNEK MACICY DO NARZĄDÓW SĄSIEDNICH

  Do przodu powierzchnia pęcherzowa trzonu macicy przylega do pęcherza przedzielona tylko szczelinowatym zagłębieniem pęcherzowo-macicznym; jeżeli pęcherz jest puśty lub słabo wypełniony, macica może wytwarzać na nim nieckowate wgłębienie; dno macicy nie sięga jednak do wierzchołka pęcherza...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /2 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat podporowy macicy

  Dla utrzymania macicy w jej właściwym położeniu zawieszenia nic wystarcza jednak wyżej opisany aparat wieszadłowy. Wraz z pochwą macicę podpiera dno miednicy. Choć macica nie ma bezpośredniej styczności z dnem miednicy, jednak ponieważ szyjka wstępuje do pochwy, która częściowo spoczywa na dnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło obłe macicy

  Więzadło obłe  nie ma specjalnego znaczenia mechanicznego; w prawidłowym położeniu macicy jest ono rozluźnione i nawet w silniejszym przemieszczeniu macicy nie napina się ponieważ nic bardzo silnie przyczepione jest u swego drugiego końca, w obrębie warg sromowych i wzgórka łonowego. Pomimo to...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat wieszadlowy

  W tkance łącznej miednicy małej, zwłaszcza przymacicza, występują wzmocnione pasma oraz powrózki łącznotkankowe — więzadła, które wytwarzają aparat wieszadlowy macicy. Więzadła te zawierają wiązki mięśniówki gładki j, dzięki czemu są bardzo rozciągliwe i kurczliwe. Dlatego też w celach...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kenna Dodano /13.01.2012 Znaków /4 779

  praca w formacie txt

Do góry