Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień guziczny

  M. guziczny (m. coccygeus) jest to mięsień parzysty, trójkątny, płaski położony ku tyłowi od poprzedniego na powierzchni przedniej więzadła krzyżowo-kolcowego.

  Mięsień guziczny rozpoczyna się na kolcu kulszowym i kończy się na brzegu bocznym dolnych kręgów krzyżowych i górnych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podagrycznik pospolity

  Wygląd: Trwata roślina zielna o wysokości do 1 m, prawie naga (króciutkie owłosienie jest widoczne tylko pod lupą), z długimi, cienkimi, bujnie rozrastającymi się pod ziemią rozłogami; kłącze grubości źdźbła, w węzłach lekko zgrubiałe. Łodyga prosto wzniesiona, w górze obficie rozgałęziona...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tymon Dodano /13.01.2012 Znaków /1 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień biodrowo-guziczny

  M. biodrowo-guziczny (rn. iliococcygeus) stanowi tylną część dźwigacza odbytu, która rozpoczyna się na łuku ścięgnistym w jego tylnym odcinku począwszy od kanału zasłonowego. Włókna mięśnia biegną zbieżnie przyśrodkowo i przyczepiają się do brzegu kości guzicznej oraz do więzadła...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień Łonowo-guziczny właściwy

  Mięsień Łonowo-guziczny właściwy (m. pubococcygeus propńus) stanowi pozostały, bardziej boczny odcinek przedniej części dźwigacza odbytu. Biegnie on ku tyłowi i przyśrodkowo powyżej ni. biodrowo-guzicznego i przyczepia się 1) do więzadła odbytowo-guzicznego gdzie styka się z włóknami mięśnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień Łonowo-odbytniczy

  M. łon o w o- od b y t ni cz y (m. puborecłalis) stanowi przedni (przyśrodkowy) odcinek całej tej części mięśnia; włókna jego biegną ku tyłowi i do dołu w kierunku odbytu i wytwarzają ramiona dźwigacza, które ograniczają wrota dźwigacza; dalej ku tyłowi mięsień ten lejkowato obejmuje kanał...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marchewnik anyżowy

  Wygląd: Trwała, miękko owłosiona bylina, o wysokości 1-- 2 m i aromatycznym zapachu anyżu. Korzeń gruby, brunatny, sękaty i wielogłowy. Łodyga prosto wzniesiona, wewnątrz pusta, obła, ku górze rozgałęziona, gałęzie często stojące w okółkach, nagie albo - zwłaszcza na węzłach - kosmato...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tymon Dodano /13.01.2012 Znaków /1 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwigacz odbytu

  Dźwigacz odbytu rozpoczyna się na stronie wewnętrznej miednicy małej na poziomie otworu zasłonionego. Tutaj jednak brak jest podłoża kostnego i włókna mięśniowe przyczepiają się do wzmocnionego pasma powięzi pokrywającej zasłaniacz wewnętrzny, do tzw. łuku ścię-gnistego dźwigacza odbytu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwigacz odbytu

  Dźwigacz odbytu (m. levałor ani) jest mięśniem parzystym, cienkim 1 płaskim, kształtu czworokątnego. Ze ściany przednio-bocznej miednicy małej oba mięśnie kierują się lejkowato przyśrodkowo, ku tyłowi i do dołu do okolicy odbytu i kości guzicznej. Z przodu oba mięśnie, prawy i lewy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój mięśni dna miednicy

  W rozwoju rodowym mięśnie dna miednicy powstały z dwóch różnych źródeł. Mięśnie przepony miednicznej: dźwigacz odbytu i mięsień guziczny są pochodnymi mięśnia obniżającego ogon (m. depressor caudae). M. guziczny, często szczątkowy, pod względem swego położenia wykazuje stosunki pierwotne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czechrzyca grzebieniowa

  Wygląd: Jednoroczna, wielo-postaciowa roślina zielna o zapachu kolendry, do 50 cm wysokości, z cienkim, jasno zabarwionym, wrzecionowatym korzeniem i jedną lub wielu łodygami. Są one prosto wzniesione lub podnoszące się, rozgałęzione, obłe, delikatnie żeberkowane, prawie nagie albo z odstającymi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tymon Dodano /13.01.2012 Znaków /1 935

  praca w formacie txt

Do góry