Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Hoja, Woskownica

  Jest to pnącze nazwane od nazwiska Thomasa Hoya, ogrodnika księcia Northumberland z Sypn House w Middlesex, który żył w końcu XVIII wieku. Hoje należą do rodziny Asclepiadaceae; znanych jest około 70 gatunków.

  Rośliny te pochodzą z Dalekiego Wschodu i tropikalnych rejonów Australii. Hoja znana jest też...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Celestyn888888 Dodano /17.01.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia chłonne grasicy

  Naczynia limfatyczne grasicy dochodzą więc do trzech grup węzłów regionalnych: 1) nadgrasiczych, 2) przcdgrasiczych lub zamóstkowych i 3) zagrasiczych lub przed-osierdziowych. Z tych trzech grup pierwsza stanowi część dolnych węzłów szyjnych głębokich, dwie pozostałe zaliczyć należy do węzłów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły grasicy

  Na powierzchni zewnętrznej grasicy żyły są bardzo liczne. Drobne żyły uchodzą głównie do żył piersiowych wewnętrznych i tarczowej dolnej lub najniższej. Żyły większe występują z powierzchni tylnej trzonu grasicy i uchodzą do żył ramienno-głowowych, zwłaszcza lewej, oraz do żyły...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice grasicy

  Główne źródło krwi tętniczej grasicy pochodzi z tętnicy podobojczykowej. Stale zaopatrują grasicę: gałęzie gra sicze pochodzące z t. piersiowej wewnętrznej, a poza tym mniej więcej w połowie przypadków również gałązki tętnicy tarczowej dolnej. Po wejściu do tkanki gruczołu tętnice biegną w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność grasicy

  Czynność grasicy dokładnie nie została dotychczas wyjaśniona poza tym, że jest to narząd dostarczający ustrojowi limfocytów. W związku z tym nasuwa się przypuszczenie, że grasica, jako narząd limfocytotwórczy spełniający szczególnie żywo tę swoją rolę w okresie płodowym i dziecięcym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /1 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciałka Hassala

  Już w okresie płodowym w rdzeniu grasicy pojawiają ciałka Hassa la utworzone ze współśrodkowo ułożonych komórek siateczki. Są to twotv kształtu kulistego lub owalnego, czasem więcej wydłużone. Wewnątrz ciałka znajdu j! elementy komórkowe obumarłe lub obumierające. Czasem są to obumarłe...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hebe

  Do rodzaju hebe (Hebe), należącego do rodziny trędownikowatych (Scrophulariaceae), zaliczanych jest około 100 gatunków zawsze zielonych roślin. Są to krzewinki, niskie krzewy, a czasem małe drzewa. Najwięcej gatunków występuje w Nowej Zelandii, Tasmanii i południowo-wschodniej Australii. Rosną też na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Celestyn888888 Dodano /17.01.2012 Znaków /6 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zraziki grasicy

  Zarówno zrąb zrazików rdzenia, jak i kory utworzony jest z sieci powstałej z gwiazdowatych komórek nabłonkowych pochodzenia entodermal-nego. Między tymi komórkami rozmieszczone są limfocyty. W korze jest ich tak dużo, że przesłaniają one prawie całkowicie sieć komórek gwiazdowatych. W rdzeniu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UDOWA GRASICY

  Grasica otoczona jest torebką utworzoną z wiotkiej tkanki łącznej, która przedziela również oba płaty, częściowo tylko zrośnięte z sobą. Tkanka ta i rozrastająca się w niej tkanka tłuszczowa wnika do narządu, dzieląc go na zraziki; prócz tego wnika ona do miąższu, towarzysząc naczyniom i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ GRASICY

  Grasica, jak również gruczoły przytarczowe powstają w związku z zarodkowymi kieszonkami skrzelowymi; stąd pochodzi ich nazwa narządów sk r z el o pochodnych. .

  Grasica powstaje w 6 tygodniu życia zarodka z parzystych zawiązków wyrastających w postaci woreczków z przednich części 3 kieszonki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /3 085

  praca w formacie txt

Do góry