Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Żyły szyi – głębokie

  Żyła szyjna ramienno-głowowa składa się z:

  - żyły kręgowej, która odpowiada części szyjnej tętnicy kręgowej. Rozpoczynma się spoltem żylnym podpotylicznym leżącym w trójkącie podpotylicznym i zazwyczaj podwójnie towarzyszy tętnicy kręgowej aż do szóstego kręgu szyjnego, poniżej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie wyrazowe głowy. Mięśnie małżowiny usznej

  Są to mięśnie szczątkowe. Tworzą one dwie grupy – pierwsza rozpoczyna się i kończy na chrząstce małżowiny usznej, druga zaś tylko jednym końcem przyczepia się do małżowiny usznej, drugim natomiast kończy się w sąsiednich podwięziach.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice głowy i szyi

  Tętnica szyjna wspólna jest największą tętnicą szyi. Nie oddaje gałęzi bocznych. Prawa tętnica szyjna wspólna rozpoczyna się w miejscu rozdwojenia pnia ramienno-głowowego z tyłu od stawu mostkowo-obojczykowego prawego. W jej przebiegu wyróżnia się tylko część szyjną. Lewa tętnica szyjna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /7 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięzie głowy

  powięź policzkowo-gardłowa pokrywa od zewnątrz mięsień policzkowy, ku tyłowi tworzy szew skrzydłowo-uchwowy i przechodzi na zewnętrzną powierzchnię mięśni gardła

  powięź skroniowa pokrywa mięsień skroniowy i jest rozpięta między łukiem jarzmowym a kresą skroniową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia i węzły chłonne głowy i szyi

  Węzły chłonne głowy

  Węzły chłonne potyliczne położone na poziomie kresy karkowej górnej

  Węzły chłonne zamałżowinowe leżące ku tyłowi od małżowiny usznej

  Węzły chłonne przyusznicze układające się w dwóch warstwach (powierzchowne i głębokie)

  Węzły chłonne policzkowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięzie głowy. Mięśnie żucia

  Tworzą wspólną grupę czynnościową, wpływając na ruchy żuchwy, są też wspólną grupą rozwojową, ponieważ pochodzą z mięśniówki I łuku gardłowego unerwionego przez trzecią gałąź nerwu trójdzielnego – nerw żuchwowy

  mięsień skroniowy rozpoczyna się na kresie skroniowej dolnej, na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie wyrazowe głowy. Mięśnie sklepienia czaszki

  Mięsień naczaszny, składa się z mięśnia potyliczno-czołowego i skroniowo-ciemieniowego, połączonych płaskim rozcięgnem tworzącym czepiec ścięgnisty. Brzusiec mięśnia potyliczno-czołowego rozpoczyna się na bocznych częściach kresy karkowej najwyższej i kończy się we włóknach czepca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie szyi. Powierzchowne mięśnie szyi

  mięsień szeroki szyi przyczepia się początkowo do tkanki podskórnej w okolicy obojczykowej na poziomie 2-3 żebra, biegnie do powięzi przyusznico-żwaczowej, przyczepiając się do dolnego brzegu żuchwy, wplata sięw mięsień czworoboczny wargi dolnej i mięsień okrężny ust. Unerwiony przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie wyrazowe głowy. Mięśnie szpary powiek

  Mięsień okrężny oka składa się części oczodołowej, części powiekowej oraz części łzowej. Część włókien części oczodołowej tworzy mięsień obniżacz brwi. Część oczodołowa zaciska powieki. Mięsień obniżacz brwi pociąga brwi ku dołowi. Część łzowa rozwiera woreczek łzowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły głowy

  Biorą początek w sieci żylnej sklepienia czaszki, z której obustronnie biegną cztery pnie żylne: żyła twarzowa, żyła skroniowa powierzchowna, żyła uszna tylna i żyła potyliczna. Żyła twarzowa odprowadza krew do żyły szyjnej wewnętrznej, żyła uszna tylna zaś oraz żyła potyliczna prowadzą krew...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt

Do góry