Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Tętnice przysadkowe dolne

  Tętnice przysadkowe dolne (aa. hypophyseos inferiores*), prawa i lewa, zaopatrują płat tylny i boczne części piata przedniego. Część gałązek przenika do części pośredniej tego płatai wspólnie z towarzyszącymi im żyłami tworzy splot naczyniowy pośredni (plexus inłermedius). Jedna z tych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usunięcie przysadki

  Usunięcie przysadki (hypophysectomia) lub zniszczenie jej piata przedniego (a w następstwie brak hormonów tego płata) powoduje: i) wskutek braku hormonu wzrostowego zahamowanie wzrastania młodego osobnika i karłowatość, 2) wskutek braku hormonów gonadotropowych zahamowanie dojrzewania gonad i rozwoju...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormon wzrostowy

  Hormon wzrostowy (somatotropowy) pobudza wzrastanie chrząstek nasadowych u młodych osób. Hormon ten wytwarzany jest przez kwasochłonne komórki a. W przypadkach guzów utworzonych z. tego typu komórek hormon wzrostowy może być wydzielany w nadmiarze. Gdy ma to miejsce u osobnika młodego, wówczas jego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormon gonadotropowy B

  Hormon gonadotropowy B (syn. gonadotropina B. prolan B, hormon Iuteinizujący, hormon LH) pobudza wydzielanie dokrewne gruczołów śród-miąższowych jądra (komórek Leydiga) i jajnika. W jajniku, współdziałając z pro-lanem A, wywołuje jajeczkowanie i zapoczątkowuje tworzenie ciałka żółtego. Dalszy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przysadka gardłowa

  Przysadka gardłowa (hypophysis pharyngea) jest pozostałością początkowego odcinka kieszonki Rathkego . Składa się ona z pasm i gniazd komórek nabłonkowych typu niezróżnicowanych komórek płata przedniego. Rzadko występują wśród nich kwasochłonne i zasadochłonne komórki przysadkowe, natomiast dość...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przysadka gruczołowa

  Płat przedni (lobus anterior) albo przysadka gruczołowa (adenohypophysis) składa się, jak wiemy, z części głównej, części pośredniej i części guzowej.

  Część główna (pars principalis) albo obwodowa stanowi największą część płata przedniego. Jej komórki gruczołowe układają się w gniazda i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /3 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torebka przysadki

  Torebka przysadki (capsula hypophysis) zbudowana jest z włóknistej tkanki łącznej. Jej włókna przenikają w głąb gruczołu wzdłuż granicy między płatem przednim Ł tylnym oraz w otoczeniu naczyń krwionośnych. Na zewnątrz od właściwej torebki znajduje się warstwa włóknistej tkanki łącznej, tzw...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płat tylny przysadki

  Płat tylny ma początkowo utkanie nabłonkowe, później różnicuje się ono w tkankę glejową. Do niego przez szypułę przysadki wnikają pęczki włókien nerwowych wychodzących z różnicujących się jąder podwzgórza.

  Płat przedni rozpoczyna produkcję hormonów już w 3 miesiącu życia zarodkowego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płat przedni przysadki mózgowej

  W 4 tygodniu życia zarodka z ektodermalnej płytki przysadkowej powstaje płat przedni. Płytka przysadkowa stanowi część wysłanego ektodcrmą sklepienia zatoki ustnej (stomodeum). Ektoderma styka się tu z entodermą jelita głowowego i tworzy rozgraniczającą obie jamy błonę policzkowo-gardłową. Już...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /4 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ PRZYSADKI mózgowej

  Przysadka występuje u wszystkich kręgowców i zawsze składa się z dwóch głównych części różnego pochodzenia, budowy i funkcji. Są to: płat przedni albo przysadka gruczołowa (adenohypophysis) i płat tylny albo przysadka nerwowa (neurohypophysis). Obie powstają z ektodermy, pierwsza z ektodermalnego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 381

  praca w formacie txt

Do góry