Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Podział kanału przedsionkowo-komorowego

  Podział serca ludzkiego rozpoczyna się w obrębie kanału przedsionkowo-komorowego. Poduszeczkowato zgrubiałe jego brzegi, przedni i tylny, zrastają się swymi odcinkami środkowymi w przegrodę pośrednią (septum intermedium). Dzieli ona światło kanału na dwa ujścia przed-sionkowo-komorowe, prawe i lewe.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ SERCA

  U zarodka ludzkiego serce zawiązuje się w początku 4 tygodnia równocześnie z pojawieniem się pierwszych par somitów i bezpośrednio po zawiązaniu się jamy osierdzia. Jama ta powstaje przez rozszczepienie się mezodermy tarczy zarodkowej do przodu rynienki nerwowej. Rozszerza się ona szybko na boki i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /4 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serce

  Serce (cor s. cardia) narząd ośrodkowy układu naczyniowego jest mięśniem wydrążonym, odgrywającym rolę zarówno pompy ssącej, jak i tłoczącej; pobiera ono krew krążącą w ustroju z obu żył głównych, górnej i dolnej, oraz z żył płucnych i wtłaczają do tętnic, do aorty i do pnia płucnego, a...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /4 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykres programowy procesu decyzji

  Charakterystyka

  Narzędzie, które pomaga w wyborze optymalnej drogi do osiągnięcia celów. Wykorzystuje symulacje możliwego przebiegu zdarzeń (J. Łańcucki 2006, s. 312). Jest podobny do diagramu systematyki (decyzyjne). Cechą wspólną jest chronologia procedur, ale wykres programowy procesu decyzji obok...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /2 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śledziona

  Śledziona (Hen s. splen) jest magazynem krwi, narządem rozkładu głównie erytrocytów i miejscem wytwarzania limfocytów. Jest to narząd nieparzysty, położony w podżebrzu lewym, o bardzo zmiennym kształcie. Często, w zależności od narządów sąsiednich. śledziona przyjmuje formę trójściennej piramidy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /2 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy i naczynia chłonne śledziony

  Według nowszych danych śledziona zawiera nie tylko naczynia chłonne podsurowicze w obrębie błony włóknistej (sieć powierzchowna), ale również głębokie biegnące w beleczkach wzdłuż tętnic i dochodzące aż do grudek limfatycznych śledzionowych. Z wnęki limfa odpływa do węzłów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice i żyły śledziony

  Śledzionę zaopatruje t. śledzionowa, gałąź pnia trzewnego (z aorty brzusznej). Biegnie ona wzdłuż górnego brzegu trzustki powyżej żyły śledzionowej i przed wejściem do wnęki śledziony objęta więzadłem przeponowo-śledzionowym dzieli się na kilka (6—8) gałęzi końcowych. Z dalszym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚĆ ŚLEDZIONY

  Głównym składnikiem śledziony jest tkanka siateczkowata i obficie w niej rozgałęziona sieć naczyniowa, zwłaszcza sieć zatok śledziony. Luźna budowa ścian zatok powoduje, że krew płynąca przez śledzionę kieruje się nie tylko korytem naczyń krwionośnych, lecz przesącza się również przez...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka siateczkowata miazgi czerwonej

  Tkanka siateczkowata miazgi czerwonej składa się z typowych dla niej komórek gwiazdowatych  i włókienek kratkowych (srebrochłonnych) tworzących luźną sieć dokoła zatok śledziony. Komórki siateczki zdolne są do fagocytozy; ponadto w oczkach siateczki występują wolne makrofagi i również zdolne do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoki śledziony

  Zatoki śledziony (sinus lienis), do których przypuszczalnie uchodzi przynajmniej część naczyń pędzelkowych, mają budowę swoistą . Ścianę ich tworzą wydłużone komórki zmodyfikowanego śródbłonka, zwane pręcikowymi; łączą się one z sobą wypustkami bocznymi. Szerokie te naczynia otoczone są i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt

Do góry