Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mięśnie brodawkowate

  W komorze lewej odróżniamy dwa mięśnie brodawkowate, jeden przedni (anterior), drugi tylny (poste-rior); każdy z nich ustawiony jest w linii wcięcia między płatkami i oba wysyłają struny ścięgniste do zwróconych do siebie części obu płatków. Tak jak wszystkie części komory lewej również i struny...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujście przedsionkowo-komorowe lewe i zastawka dwudzielna

  Otwór prowadzący z lewego przedsionka do lewej komory, ujście przed-sionkowo-komorowe lewe (ostium atrioventńculare sinistrum) różni się od prawego swą bardziej owalną formą i nieco mniejszymi rozmiarami.

  Obwód ujścia wynosi przeciętnie u mężczyzny 10,2 cm, u kobiety 9,0 cm (wg Testut), a duża...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /2 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komora lewa serca

  Komora lewa (rentriculus sinisłer), jak wiemy, otrzymuje krew z lewego przedsionka przez ujście przedsionkowo-komorowe lewe i pod silnym ciśnieniem przez ujście aorty wtłacza ją do całego ustroju. Dlatego też ściana komory lewej jest gruba (około 15 mm), przeszło dwukrotnie grubsza niż...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDSIONEK LEWY

  Po opuszczeniu prawej połowy serca przez pień płucny i po przejściu przez płuca żyłami płucnymi krew powraca do lewego przedsionka (atrium sinislrum). Zazwyczaj prowadzą doń od góry (w pionowym, opisowym położeniu serca) po dwie żyły płucne z każdej strony.

  Żyły płucne łączą się poprzecznie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /2 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie brodawkowate przegrodowe

  Mięśnie brodawkowate przegrodowe (inm. papillares septales) naj bardziej zmienne reprezentowane są przez grupę kilku niskich stożków mięśniowych odchodzących z przedniej części ściany przyśrodkowej (przegrodowej) komory. Struny ścięgniste odchodzą zarówno od nich, jak również bezpośrednio ze...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień brodawkowaty tylny

  M. brodawkowaty tylny (m. papillaris posterior) wychodzi ze ściany tylnej komory prawej w pobliżu kąta między ścianą tylną a przyśrodkową. Jest on bardzo zmienny i bardzo często zastępują go dwa lub trzy krótkie i szerokie stożki mięśniowe. Czy z pojedynczego m. brodawkowa tego, czy też z grupy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Beleczka przegrodowo-brzeżna

  Beleczka przegrodowo-brzeżna (trabecula septomarginalis). Podstawa m. bro-dawkowatego przedniego usadowiona jest na łukowatej listewce mięśniowej, która rozpoczyna się na przegrodzie między komorowej poniżej ujścia pnia płucnego, przebiega przez jamę komory prawej i kończy się w bruździe...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie brodawkowate

  Mięśnie brodawkowate (mm. papillares) komory prawej są rozwinięte bardzo różnie. Na ogół odróżniamy trzy mięśnie brodawkowate lub grupy rruęsruowe, z których każda odpowiada wcięciu między dwoma płatkami zastawki trójdzielnej. Najbardziej regularnie występuje m. brodawkowaty przedni (m. papillaris...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujście przedsionkowo-komorowe prawe

  Ujście przedsionkowo-komorowe prawe (ostium atrioventriculare dextrum), które z przedsionka prawego wiedzie do komory prawej, leży na podstawie komory; ma ono kształt zaokrąglony, choć nie jest ściśle koliste.

  W stanie całkowitego rozkurczu u mężczyzny mierzy ono w obwodzie średnio około 12 cm, u...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /2 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komora prawa serca

  Komora prawa (venłriculus dexter) otrzymuje krew z przedsionka prawego przez ujście przedsionkowo-komorowe prawe i stosunkowo pod słabym ciśnieniem przez ujście pnia płucnego tłoczy ją do płuc. Dlatego też ściana komory prawej w stosunku do lewej jest cienka (około 5 mm), jak płaszczem obejmuje...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /2 835

  praca w formacie txt

Do góry