Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Komora lewa

  Komora lewa (uentriculus sinister) ma kształt stożka, prawa (uentriculus dexttr) — trójściennej piramidy; jej ściana przednia jest największa, ściana tylna zwrócona jest do przepony, ściana przegrodowa wklęsła półksiężyców ato obejmuje komorę lewą. Przegroda międzykomorowa jest więc wypukła w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /2 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastawki przedsionkowo-komorowe

  Zastawki przedsionkowo-komorowe (valvae atrioventriculares) zbudowane ze zdwojenia wsierdzia podzielone są na płatki (z prawej strony na trzy, z lewej na dwa), które zwieszają się do komory. Płatki (valvulae) te jednym swym brzegiem przyczepiają się o pierścieni włóknistych (anuli fibrosi), okalających...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serce

  Serce (cor) powstaje w obrębie głowy między entodermą i mezodermą z parzystych zawiązków, prawego i lewego, zlewających się z sobą w cewę sercową. W późniejszych okresach ontogenetycznych ccwa ta zstępuje w obręb klatki piersiowej. Ccwa sercowa zakrzywia się w pętlę sercową i poszerzając się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /5 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek do wycisku sercowego płuc

  Bocznie od pola stycznego serca, bocznie więc w jedną i w drugą stronę od przednich brzegów płuc (od bezwzględnego stłumienia), serce przylega do wycisku sercowego płuc.

  Do płuca prawego przez błonę opłucnowo-osierdziową (opłucną osierdziową i osierdzie) przylegają: i) niewielka część...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsca osłuchiwania serca

  Najdogodniejsze miejsca osłuchiwania są następujące:

  1. Dla zastawki trójdzielnej na mostku po stronie prawej na wysokości przyczepu 5 i 6 prawej chrząstki żebrowej. W miejscu tym lekarz przykłada słuchawkę; W' tym przypadku więc w miejscu położenia zastawki.

  2. Dla zastawki dwudzielnej miejsce...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzut jam serca na przednią ścianę klatki piersiowej

  Przedsionek prawy. Część prawą przedsionka od ściany klatki piersiowej oddziela zachyłek żebrów o-ś ród piersiowy przedni prawy, zaś nieznaczną jego część zakrywa również  brzeg przedni płuca prawego. Granica pola rzutu rozpoczyna się u przyczepu mostko-wego 3 lewego żebra, i) kieruje się wpierw...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /3 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pole stłumienia serca

  Bez względu na to, czy ku tyłowi od mostka linia graniczna daje się stwierdzić opukiem (pod tym względem różni autorzy bardzo różnie się wypowiadają), należy przyjąć, że prawa granica pola bezwzględnego stłumienia kieruje się ku dołowi do tyłu od mostka znacznie bardziej płaskim łukiem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /4 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cień serca w obrazie rentgenowskim

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Punkt koniuszka serca

  Najniższy punkt ortodiagramu jest punktem koniuszka serca: w rzucie strzałkowym leży w 5 lewym międzyżebrzu, mniej więcej o szerokość palca przyśrodkowe od linii sutkowej. Jest to punkt, w którym długa oś serca przebija 5 przestrzeń międzyżebrową.

  Koniuszek serca nic odpowiada ściśle uderzeniu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia mostkowo-żebrowa serca

  Zarówno z punktu widzenia topograficznego, jak i praktycznego interesuje nas najbardziej powierzchnia mostkowo-żebrowa serca; już choćby z tego względu, że jest ona najbliższa i najbardziej dostępna przy opukiwaniu, osłuchiwaniu czy w zabiegach operacyjnych. Powierzchnia mostkowo-żebrowa utworzona jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt

Do góry