Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ściany serca

  Serce ma budowę trójwarstwową. Warstwę zewnętrzną stanowi nasierdzie, które jest częścią osierdzia surowiczego. Warstwę środkową stanowi śródsierdzie (sierdzie), którego głównem składnikiem jest mięsień sercowy oddzielny dla przedsionków i komór.

  Warstwę wewnętrzą tworzy wsierdzie. Ściany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwiobieg duży

  Rozpoczyna się wychodzącym z lewej komory największym naczyniem – tętnicą główną, czyli aortą¸która oddaje bardzo liczne tętnice narządowe i ścienne, które ostatecznie w postaci naczyń włosowatych docierają do narządów i tkanek. Tym systemem naczyń płynie tętnica, utlenowana krew. Następnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepona

  Dzieli się na części: lędźwiową, żebrową i mostkową. Część lędźwiowa skada się z parzystej odnogi oraz więzadeł łukowatych: pośrodkowego, przyśrodkowego i bocznego. Odnoga prawa rozpoczyna się na powierzchni przednej kręgosłupa na wysokości górnych trzech kręgów lędźwiowych.

  Odnoga lewa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie klatki piersiowej powierzchowne

  Mięsień piersiowy większy – przyczepia się do przyśrodkowej połowy obojczyka, powierzchni przedniej mostka i żeber prawdziwych, blaszki przedniej pochewki mięśnia prostego brzucha, końcowo do grzebienia guzka większego kości ramiennej. Unerwiony przez nerwy piersiowe przednie ze splotu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klatka piersiowa

  Ograniczona jest od tyłu kręgosłupem piersiowym, po bokach żebrami, a od przodu mostkiem i żebrami chrzęstnymi. Otwór górny klatki piersiowej wyznaczony jest przez trzon pierwszego kręgu piersiowego, pierwsze żebro i brzeg górny rękojeści mostka.

  Otwór dolny jest ograniczony trzonem dwunastego kręgu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw żebrowo - poprzeczny

  Powierzchnia stawowa znajduje się na wyrostku poprzecznym oraz na guzku żebra. Torebka stawowa wzmocniona jest więzadłami: żebrowo-poprzecznym, żebrowo-poprzecznym górnym, żebrowo-poprzecznym bocznym oraz więzadłem guzka żebra.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolice klatki piersiowej i grzbietu

  Do okolic należą pośrodkowa okolica mostka oraz okolice parzyste: obojczykowa, podobojczykowa, sutkowa, podsutkowa, pachowa i boczna. Linie topograficzne klatki piersiowej to:

  1. Linia pośrodkowa przednia

  2. Parzyste linie mostkowe przechodzące przez boczny brzeg mostka

  3. Parzyste linie przymostkowe w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia żeber z mostkiem

  Pierwsze żebro łączy się z mostkiem za pomocą chrząstkozrostu. Pozostałych 6 par żeber łączy się z mostkiem za pomocą stawów mostkowo-żebrowych. Stawy te wzmacniają więzadła; promieniste mostkowo-żebrowe przednie i tylne, śr odstawowe oraz żebrowo-mieczykowe. Połączenie kości żebrowej z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgi piersiowe

  Charakterystyczną cechą trzonów kręgów piersiowych są dołki żebrowe, we wszystkich po dwa, poza kręgiem pierwszym, jedenastym i dwunastym, w których są pojedyncze. Od łuków kręgów wychodzą wyrostki poprzeczne, wyrostki stawowe górne i dolne oraz wyrostek kolczysty. Na końcach wyrostków poprzecznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw językowo - gardłowy (IX)

  Jego włókna biegną do i z rdzenia przedłużonego bruzdą tylno-boczną, mózg opuszczają albo do niego wchodzą przez otwór szyjny, przesuwa się wzdłuż m. rylcowo-gardłowego; projekcje wewnątrzmózgowe do pasma rdzeniowego n. trójdzielnego i pasma samotnego. Unerwia: ślinianka przyuszna; m. rylcowo-gnykowy;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt

Do góry