Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Żyły klatki piersiowej

  Żyła podobojczykowa jest przedłużeniem żyły pachowej, rozpoczyna się na brzegu zewnętrznym pierwszego żebra, a kończy w kącie żylnym przez połączenie z żyłą szyjną wewnętrzną. Zatacza łuk nad pierwszym żebrem w bruździ żyły podobojczykowej i szczelinie przedniej mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /3 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolice topograficzne

  Granice okolicy łopatkowej odpowiadają zarysowi łopatki. Okolica obojczykowa odpowiada obrysom obojczyka. Okolica naramienna ograniczona jest brzegami mięśnia naramiennego.

  Okolica pachowa i dół pachowy mają kształt piramidy, którą od przodu ograniczają mięsień piersiowy większy i część mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /2 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krążenie płodowe

  Krew do płodu dopływa do łożyska dwiema tętnicami pępkowymi. Z łożyska do płodu krew tętnicza płynie żyłą pępkową, która uchodzi do lewej gałęzi żyły wrotnej. Wcześniej oddaje ona przewód żylny łączący ją z żyłą główną dolną. Krew tętnicza z wątroby uchodzi do żyły głównej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy klatki piersiowej

  Nerwy międzyżebrowe występują w 12 parach, są gałęziami brzusznymi nerwów rdzeniowych piersiowych. Dzielą się na górne i dolne. Górne biegną na całej długości w międzyżebrzu, wchodząc w składjego powrózka naczyniowo-nerwowego, leżąc najniżej w stosunku do naczyń. Dolne nerwy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płuca

  Płuco jest narządem parzystym, położonym w jamie klatki piersiowej w okolicach opłucnowo-płucnych, po bokach śródpiersia. Od ściany klatki piersiowej płuca oddzielone są dwiema blaszkami opłucnej – ścienną i płucną, oraz zawartą między nimi włosowatą szczeliną czyli jamą opłucnej. W każdym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /3 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ przewodzący serca

  W mięśniu sercowmy obok komórek mięśniówki roboczej występują komórki mięśniowe bogate w glikogen i zawierające mało miofibryli, a dużo mitochondriów, tworzących układ przewodzący serca. Charakteryzują się one powolną depolaryzacją spoczynkową, będącą podstawą automatyzmu sercowego.

  Układ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unerwienie płuc i opłucnej

  Płuco unerwione jest przez splot płucny, utworzony przez gałęzie oskrzelowe przednie i tylne części piersiowej nerwu błędnego, prowadzące włókna przywspółczulne oraz gałęzie płucne splotu aortowego, prowadzące włókna współczulne odchodzące od zwoów części piersiowej pnia współczulnego, a takż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzeń płuca

  Na korzeń płuca składa się:

  Oskrzele główne prawe lub lewe

  Tętnica płucna, żyły płucne – górna i dolna, tętncze gałęzie oskrzelowe, żyły oskrzelowe

  Węzły chłonne oskrzelowo-płucne, węzły chłonne tchawiczo-oskrzelowe górne i dolne

  Splot płucny utworzony przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wsierdzie

  Warstwę wewnętrzną serca stanowi wsierdzie, którego grubość podobna jest do nasierdzia. Pokrywa całkowicie ściany i wszystkie struktury leżące w poszczególnych jamach serca. W miejscach dochodzących i wychodzących z serca wielkich pni naczyniowy wsierdzie przechodzi bez wyraźnej granicy w błonę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drzewo oskrzelowe

  Oskrzele główne we wnęce płuca dzieli się na oskrzele płatowe, trzy po stronie prawej i dwa po stronie lewej. One dzielą się na oskrzela segmentowe, podsegmentowe, zrazikowe i oskrzelka. Rozgałęzienia są podobne do rozgałęzień drzewa, tworząc podziały dwudzielne regularne i nieregularne. Rozdwojenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /899

  praca w formacie txt

Do góry