Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zakażenia układu moczowego

  Zakażenia układu moczowego należą do częstych jego schorzeń, szczególnie u kobiet. W patogenezie zakażeń istotne są drogi, jakimi drobnoustroje mogą dostać się do układu moczowego. Drogi te mogą być zależne od przepływu krwi, chłonki lub moczu. Klinicznie zakażenia dzieli się na zakażenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój dziecka

  W 4. miesiącu długość ciemieniowo-siedzeniowa wynosi ok.12 cm, a masa ciała 110 g i jest to okres największego tempa wzrostu w ciągu całej ciąży. Znacznie zmienia się proporcja między głową a resztą ciała płodu. Między 3. a 5. miesiącem ciąży głowa stanowi V3 całej długości ciała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /4 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patofizjologiczne zmiany w zespole metabolicznym

  Przemiana materii i energii (metabolizm, z gr. metabole — przemieniać) jest głównym przejawem życia. Na całokształt przemian metabolicznych ustroju składają się dwa przeciwstawne procesy syntezy (anabolizm) i rozpadu (katabolizm). Oba typy reakcji zachodzą w sposób uporządkowany, w określonej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /8 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany w organizmie matki

  Dla kobiety II trymestr ciąży to okres spokoju i wyciszenia. Męczące dolegliwości I trymestru minęły, a dziecko nie jest jeszcze na tyle duże, aby stanowić obciążenie fizyczne dla matki. Wygląd zewnętrzny matki ulega znacznym zmianom. Piersi powiększają się, zmniejsza się ich bolesność i obrzęk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjątki od zakazu rozwiązania i wypowiedzenia umowy

  Kodeks pracy dopuszcza tylko dwie sytuacje, w których dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży. Możliwe jest jedynie (po spełnieniu określonych warunków) rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży, za wypowiedzeniem, z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistość normocytowa — niedokrwistość hemolityczna

  Warunkiem zachowania właściwej struktury i funkcji krwinek czerwonych, a tym samym utrzymania ich zaprogramowanej długości życia, jest prawidłowy przebieg procesów metabolicznych. W momencie wystąpienia nieprawidłowości w metabolizmie krwinek lub uszkodzenia struktury błony komórkowej czas przeżycia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /14 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad położniczy

  Ciąża jest okresem w życiu kobiety, w którym występuje wiele emocji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Negatywne emocje, a zwłaszcza niepokój, lęk i bezradność, są szczególnie częste wśród kobiet, które wcześniej utraciły ciążę. Podczas wywiadu położna powinna o tym pamiętać i w pierwszej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urlop wychowawczy

  Urlop wychowawczy jest również ściśle związany ze stosunkiem pracy i należy się osobie zatrudnionej. Celem udzielenia urlopu jest umożliwienie pracownicy lub pracownikowi sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (opiekę mogą sprawować rodzice lub opiekunowie). Nie jest więc dopuszczalne wykorzystywanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patofizjologiczne zmiany w schorzeniach układu moczowego

  Do podstawowych procesów fizjologicznych człowieka, których prawidłowy przebieg jest nieodzowny dla zachowania życia, należy wytwarzanie moczu oraz jego wydalanie z ustroju. Proces ten jest możliwy dzięki układowi moczowemu, który tworzą nerki oraz drogi moczowe. Drogi moczowe, które odprowadzają mocz na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /10 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kobiety karmiące dziecko

  Pracownica po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub nawet wychowawczego, jeżeli np. wykorzystała go w pewnej części, ma prawo wystąpienia do pracodawcy o zapewnienie jej w czasie pracy przeraz na karmienie dziecka, pod warunkiem że rzeczywiście karmi dziecko piersią.

  W takim przypadku przysługują jej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /1 706

  praca w formacie txt

Do góry