Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Omrzel piaskowy

  Wygląd: dług. do 1 cm. Brunatnoczarny chrząszcz o pokrywach pokrytych licznymi bruzdami. Kształtem ciała różni się zdecydowanie od mącznika młynarka i pokątnika zło-wieszczka, gdyż przedstawiciele rodziny czar-nuchowatych cechują się dużą zmiennością postaci. Barwa ciała zależy od podłoża -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Walerian Dodano /27.01.2012 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokątnik złowieszczek

  Wygląd: długość 2-3 cm. Duży, czarny chrząszcz. W środkowej Europie żyje 6, w Polsce 4 trudne do rozróżnienia gatunki z rodzaju pokątnik (Blaps). Na końcu odwłoka znajdują się gruczoły zapachowe, których wydzielina szczególnie nieprzyjemnie cuchnie. Zagrożony pokątnik wystrzykuje ciecz w stronę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Walerian Dodano /27.01.2012 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalęszczyca grubouda

  Wygląd: długość 0,8-1 cm. Charakterystyczne dla wszystkich przedstawicieli rodziny zalęsz-czycowatych (Oedemeridae) są zwężające się ku tyłowi zakończenia miękkich pokryw skrzydłowych, tak że widać koniec odwłoka i błoniastych skrzydeł. Wszystkie 30 żyjących w środk. Europie gatunków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Walerian Dodano /27.01.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mącznik młynarek

  Wygląd: długość do 2 cm. Czarna barwa ciała stała się powodem nadania tej rodzinie chrząszczy - Tenebrionidae - polskiej nazwy czar-nuchowate. Jest ona reprezentowana w środk. Europie przez 80, w Polsce 58 gatunków. Niektóre czarnuchowate żyjące w strefie tropikalnej mogą być bardzo jaskrawo...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Walerian Dodano /27.01.2012 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwo czyli podmiot gospodarczy tj. podmiot dopuszczony przez przepisy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej (wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej) prowadzonej w celach zarobkowych na własny rachunek.

  Cechy

  Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy posiada:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwo czyli podmiot gospodarczy tj. podmiot dopuszczony przez przepisy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej (wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej) prowadzonej w celach zarobkowych na własny rachunek.

  Cechy

  Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy posiada:

  ...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzebyczak żółtawy

  Wygląd: żółtawy chrząszcz o długości zaledwie 1 cm, często gromadnie występujący na baldachach kwiatowych dzikiej marchwi i innych roślin z rodziny baldaszkowatych. W dotyku jest miękki. Zalicza się go do rodziny cisawkowatych (Alleculidae), reprezentowanej w Polsce przez 22 gatunki.  

  Środowisko:...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Walerian Dodano /27.01.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majka lekarska

  Wygląd: dług. 2 cm. Niebieskozielony chrząszcz o biologii podobnej do oleicy krówki.  

  Środowisko: ciepłe lasy liściaste i ich skraje. Na początku lata chrząszcze i malutkie larwy siedzą na kwiatach ligustrów, bzów i jesionów.

  Występowanie: główny obszar rozsiedlenia to kraje basenu Morza...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Walerian Dodano /27.01.2012 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omięk

  Wygląd: długość 0,8-1 cm. Ten gęsto owłosiony chrząszcz jest dość łatwy do oznaczenia.  

  Środowisko: w widnych lasach, na wilgotnych łąkach na tarasach nadrzecznych i w innych podmokłych miejscach.

  Występowanie: w całej Europie od niżu po wyższe położenia górskie; na wschód po Syberię...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Walerian Dodano /27.01.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oleica krówka

  Wygląd: długość 1-3,5 cm. Samiec zawsze znacznie mniejszy, tylko rzadko o długości ponad 1 cm. Niebieskoczarna. Samica o wyraźnie rozdętym odwłoku.  

  Środowisko: kwietne łąki na nizinach.

  Występowanie: Europa.

  Liczebność: zróżnicowana, ale nigdy nie jest pospolita.

  Rozród: samica cechuje się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Walerian Dodano /27.01.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt

Do góry