Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Prawo malejących przychodów

  Charakterystyka

  Prawo malejących przychodów polega na tym, iż w miarę dodawania dodatkowych porcji jakiegoś czynnika, przy utrzymywaniu innych czynników bez zmian, będziemy uzyskiwać coraz mniej dodatkowego produktu. Inaczej formułując te prawo, krańcowy produkt każdej jednostki czynnika zmniejsza się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo malejących przychodów

  Charakterystyka

  Prawo malejących przychodów polega na tym, iż w miarę dodawania dodatkowych porcji jakiegoś czynnika, przy utrzymywaniu innych czynników bez zmian, będziemy uzyskiwać coraz mniej dodatkowego produktu. Inaczej formułując te prawo, krańcowy produkt każdej jednostki czynnika zmniejsza się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo malejących przychodów

  Charakterystyka

  Prawo malejących przychodów polega na tym, iż w miarę dodawania dodatkowych porcji jakiegoś czynnika, przy utrzymywaniu innych czynników bez zmian, będziemy uzyskiwać coraz mniej dodatkowego produktu. Inaczej formułując te prawo, krańcowy produkt każdej jednostki czynnika zmniejsza się...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści z wymiany

  Charakterystyka

  Korzyści z wymiany oznaczają wzrost możliwości produkcyjnych obydwu partnerów handlowych z wymiany międzynarodowej i stanowią wyjaśnienie przyczyn, dla których poszczególne kraje handlują ze sobą Milewski, 2003, s. 590.

  Korzyści z zagraniczny|handlu zagranicznego można wytłumaczyć...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /3 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar odrzucenia

  Charakterystyka

  Obszarem odrzucenia statystyczna|hipotezy statystycznej jest taki zbiór liczb że jeżeli sprawdzian przyjmie wartość z tego zbioru, to hipotezę zerową odrzucimy.

  Obszar odrzucenia nazywa się też obszarem krytycznym, który wyznaczają punkty(wartości) krytyczne. Obszar krytyczny ustalany...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zrównoważonego rozwoju

  Geneza

  Szybki rozwój cywilizacji i postęp gospodarczy niosą za sobą wzrost poziomu życia społeczeństw. Jednak gwałtowna urbanizacja, wymykający się spod kontroli rozwój przemysłu czy też wdrażanie nowych technik i technologii ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych ludzkości...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /27 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja wewnętrzna

  Charakterystyka

  Słowo komunikacja pochodzi od łacińskiego communicare ("coś z kimś mieć wspólnego, coś z kimś dzielić", "komuś czegoś użyczyć, udzielić, dopuścić do udziału, dać"). Słowo "wewnętrzna" wskazuje kierunek komunikowania. Komunikacja przyczynia się znacznym stopniu do budowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /4 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokusa nadużycia

  Charakterystyka

  Pokusa nadużycia (ang. moral hazard) jest to termin pojawiający się w sektorze ubezpieczeniowym. Polega na wykorzystywaniu niedostępnej dla innych informacji w celu uzyskania korzyści kosztem drugiej strony, z którą została zawarta umowa. (D. Begg 2003, s.405). Pokusa nadużycia sprowadza...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów działań

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów działań ABC (kalkulacja ABC) określa nową strukturę i zasady kalkulacji kosztów pośrednich, służy zatem do dokładnego ustalenia wielkości kosztów pośrednich przypada­jących na dany produkt. Zgodnie z koncepcją ABC koszty pośrednie rozli­cza się na produkty w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /3 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów działań

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów działań ABC (kalkulacja ABC) określa nową strukturę i zasady kalkulacji kosztów pośrednich, służy zatem do dokładnego ustalenia wielkości kosztów pośrednich przypada­jących na dany produkt. Zgodnie z koncepcją ABC koszty pośrednie rozli­cza się na produkty w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /3 650

  praca w formacie txt

Do góry