Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Inflacja nieoczekiwana

  Charakterystyka

  Pojawianie się zjawisk inflacyjnych możemy przewidzieć, jak i pojawić się mogą całkiem niespodziewanie, a w raz z nią równie niespodziewanie pojawiają się problemy.

  Kiedy ceny wzrastają niespodziewanie, posiadacze aktywów, których wartość jest wyrażona w wartościach nominalnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.01.2012 Znaków /2 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja nieoczekiwana

  Charakterystyka

  Pojawianie się zjawisk inflacyjnych możemy przewidzieć, jak i pojawić się mogą całkiem niespodziewanie, a w raz z nią równie niespodziewanie pojawiają się problemy.

  Kiedy ceny wzrastają niespodziewanie, posiadacze aktywów, których wartość jest wyrażona w wartościach nominalnych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.01.2012 Znaków /2 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz emerytalny

  Charakterystyka

  Fundusze emerytalne mają osobowość prawną, powołane są do gromadzenia środków pieniężnych oraz ich lokowania.. Przeznaczeniem kapitału jest jego wypłata członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Organem funduszu jest towarzystwo emerytalne. Tworzy ono fundusz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.01.2012 Znaków /4 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie projektem

  Definicja

  Zarządzanie projektem polega na zastosowaniu wiedzy, doświadczeń, narzędzi, metod oraz technik w działaniach projektowych w celu osiągnięcia lub przewyższenia potrzeb i oczekiwań interesariuszy (wymaganie, potrzeba, oczekiwanie, interesariusze). Wiąże się to z koniecznością godzenia ze sobą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.01.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List hipoteczny

  Definicja

  Hipoteczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami, w którym to liście bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.01.2012 Znaków /5 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcja

  Charakterystyka

  W codziennym życiu każdy z nas konsumuje pewną ilość dóbr i usług. Konsumpcją jest zatem nie tylko potocznie rozumiane zjedzenie drugiego śniadania, czy wykwintnej kolacji w restauracji, ale też np. wizyta u fryzjera, obejrzenie zawodów sportowych i zakup nowego garnituru. Idąc tym torem...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.01.2012 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komercyjny weksel inwestycyjno-terminowy

  Charakterystyka

  Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT-y) to papiery wartościowe przeznaczone dla dużych inwestorów. Są one odpowiednikiem emitowanych na rynkach zagranicznych bonów komercyjnych (Commercial Paper). Są oparte na prawie wekslowym. Ich wystawcą jest firma o mocnej pozycji i nienagannej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność przewoźnika

  Charakterystyka

  Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób

  Odpowiedzialność przewoźnika z tego tytułu występuje wtedy, gdy pasażer poniósł szkodę na skutek przedwczesnego odjazdu pojazdu. Z odpowiedzialności tej przewoźnik jest zwolniony...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność przewoźnika

  Charakterystyka

  Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób

  Odpowiedzialność przewoźnika z tego tytułu występuje wtedy, gdy pasażer poniósł szkodę na skutek przedwczesnego odjazdu pojazdu. Z odpowiedzialności tej przewoźnik jest zwolniony...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo malejących przychodów

  Charakterystyka

  Prawo malejących przychodów polega na tym, iż w miarę dodawania dodatkowych porcji jakiegoś czynnika, przy utrzymywaniu innych czynników bez zmian, będziemy uzyskiwać coraz mniej dodatkowego produktu. Inaczej formułując te prawo, krańcowy produkt każdej jednostki czynnika zmniejsza się...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 341

  praca w formacie txt

Do góry