Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mięśnie obręczy kończyny dolnej – grupa tylna mięśni grzbietowych

  Mięsień pośladkowy wielki rozpoczyna się na powierzchni pośladkowej talerza kości biodrowej od kresy pośladkowej tylnej, na bocznym brzegu kości krzyżowej, do guzowatości pośladkowej kości udowej. Unerwia go nerw pośladkowy dolny. Utrzymuje postawę pionową ciała; jest prostownikiem stawu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie obręczy kończyny dolnej – grupa brzuszna

  Mięsień zasłaniacz wewnętrzny rozpoczyna się na powierzchni wewnętrznej błony zasłonowej, części kości miedniczej otaczające otwór zasłonowy, a kończy na dole krętarzowym. Unerwiony przez gałęzie lotu krzyżowego obraca udo na zewnątrz i przywodzi je.

  Mięsień bliźniaczy górny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kości części wolnej kończyny dolnej

  Kość udowa jest najdłuższą kością szkieletu i składa się z trzonu, końca bliższego, dalszego. Trzon kości udowej ma powierzchnię przednią i dwie boczne. Powierzcnnia przednia przechodzi bez wyraźnej granicy w powierzchnie boczne, które stykają się wzdłuż kresy chropawej, posiadającej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /6 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięzie uda

  W obrębie dołu biodrowo-łonowego, kanału udowego oraz na brzegach mięśnia krawieckoego powięź szeroka uda rozdwaja się na blaszkę powierzchniową i głęboką, które ograniczają dół, kanał i mięsień. Powięź szeroka uda wysyła przegrody iędzy poszczególne grupy mięśni uda, z których...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia obręczy kończyny dolnej

  Staw krzyżowo-biodrowy jest stawem płaskim o małej ruchomości. Jego powierzchnie stawowe tworzą pokryte chrząstką powierzchnie uchowate kości biodrowej i krzyżowej. Staw wzmacniają więzadła krzyżowo-biodrowe przednie, tylne i międzykostne, oraz więzadło biodrowo-lędźwiowe przebiegające...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unerwienie skóry uda

  Powierzchnię przednią unerwiają: gałąź udowa nerwu płciowo-udowego, nerw biodrowo-pachwinowy, nerw biodrowo-podbrzuszny, gałęzie skórne przednie nerwu udowego. Przyśrodkową powierzchnię uda unerwiają gałęzie skórne nerwu udowego i w dolnej części gałąź skórna nerwu zasłonowego. Boczną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia kości kończyny dolnej wolnej

  Staw biodrowy łączy kość miedniczą z kością udow. Należy do stawów kulistych panewkowych. Głowa kości udowej jest kulą o promieniu 25 mm. Panewkę tworzy kość miednicza. Styka się z głową o powierzchniach księżycowatych. Torebka stawowa należy do najsilniejszych u człowieka i otacza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /4 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw udowy

  Odchodzi od gałęzi przednich nerwów rdzeniowych L2-L4, biegnie w przestrzeni między mięśniem lędźwiowym większym i mięśniem biodrowym, następnie przechodzi przez rozstęp mięśni i oddaje gałęzie mięśniowe do mięśnia biodrowo-lędźwiowego i do mięśnia grzebieniowego. Pod więzadłem pachwinowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięzie obręczy kończyny dolnej

  Powięź biodrowa pokrywa przednią powierzchnę m. biodrowo-lędźwiowego. Poniżej więzadła pachwinowego wyściela dół biodrowo-łonowy jako powięź biodrowo-łonowa. Jest przymocowana do więzadła pachwinowego i do wyniosłości biodrowo-łonowej.

  Powięź pośladkowa pokrywa mięśnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw udowo - goleniowy

  Przechodzi wspólnie z tętnicą udową do kanału przywodzicieli, następnie powyżej stawu kolanowego wychodzi na powięź i oddaje gałąź podrzepkową, która zaopatruje skórę przyśrodkowej części kolana aż do guzowatości piszczeli. Przebiega następnie na powierzchni przyśrodkowej goleni i wzdłuż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt

Do góry