Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kiedy stosuje się badania screeningowe u dorosłych?

  U dorosłych badania przesiewowe podejmuje się wtedy, gdy przyjdą do lekarza z określonym pro­blemem. Wyniki badań pomagają lekarzowi posta­wić diagnozę albo kontrolować postępy choroby. Na przykład ludziom cierpiącym na choroby serca i naczyń krwionośnych można zalecić regularny pomiar ciśnienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest badanie screeningowe u noworodków?

  Badania przesiewowe nie kończą się z chwilą przyj­ścia dziecka na świat. Stan zdrowia wszystkich noworodków jest dokładnie badany, a jeśli są po­wody do niepokoju, przeprowadza się dalsze, bar­dziej szczegółowe testy. Wkrótce po porodzie od noworodka pobiera się krew w celu wykonania testu na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest badanie screeningowe w ciąży?

  Badania screeningowe przeprowadzane w czasie ciąży nie dotyczą tylko sytuacji, kiedy istnieje po­dejrzenie występowania choroby dziedzicznej. Cię­żarne kobiety mogą być poddane szeregowi testów pozwalających ocenić zdrowie płodu. Niektóre badania wykonuje się rutynowo u wszystkich ko­biet, a inne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /3 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie badań screeningowych w genetyce?

  Jednym z obszarów szybkiego rozwoju badań screeningowych jest genetyka, zajmująca się między innymi chorobami dziedzicznymi. Niektóre scho­rzenia, jak dystrofia Duchenne'a (stopniowy zanik mięśni doprowadzający zwykle do zgonu w mło­dym wieku), dotykają jedynie chłopców, ale to matka przekazuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /4 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest screening?

  Screening jest bardzo woźną gałęzią medycyny profilaktycznej, która w naszych czasach szybko się rozwi­ja. Badania screeningowe (zwane „przesiewowymi") wykonywane są z dwóch podstawowych przyczyn: by jak najwcześniej wykrywać choroby oraz by określać, kogo dotyczy największe ryzyko przekazania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /2 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak pomagać osobom dotkniętym nieszczęściem?

  Większość ludzi potrafi dość dobrze radzić sobie z nieszczęściem z pomocą najbliższej rodziny i przyjaciół. Dobrze jest, jeśli przyjaciele potrafią namówić dotkniętego nieszczęściem człowieka do wyrażenia uczuć, a nie oczekują, że zachowa ka­mienną twarz i nie okaże emocji. Praktyczna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /3 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są problemy emocjonalne związane z nieszczęściem?

  Głęboki smutek i żal - wywołane na przykład śmiercią ukochanej osoby albo poważną życiową po­rażką - są uczuciami ogromnie bolesnymi. Jednak jeśli nasz ból spotka się ze zrozumieniem i szacunkiem, jeżeli będziemy mogli go jakoś uzewnętrznić, szybciej zabliźnią się rany. W chwili...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /3 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są negatywne opinie o psychoterapii?

  Kluczowe znaczenie dla analizowania jakichkol­wiek technik psychoterapeutycznych ma fakt, że każda z nich ma swoich przeciwników. I tutaj pos­tawy bywają różne: od rozczarowania niektórymi z istniejących technik - co często prowadzi do opracowania kolejnej - do zakwestionowania całej filozofii leżącej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie psychoanalizy w terapii?

  Twórcą psychoanalizy był Sigmund Freud, który opisał ją jako metodę naukowego badania ludz­kiego umysłu. Pacjent, który rozpoczyna terapię opartą na freudowskiej psychoanalizie, musi nasta­wić się na opowiedzenie terapeucie o wszystkich swoich marzeniach, fantazjach i pragnieniach. Ana­lityk musi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega terapia mowy?

  W terapii mowy należy wziąć pod uwagę zarów­no elementy psychologii, jak i logopedii. Pacjenci borykają się z różnymi problemami, jednak jąka­nie się jest najczęstszą dolegliwością u zgłaszają­cych się na terapię mowy. W tym szczególnym przypadku celem terapii jest nauczenie pacjenta...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /1 501

  praca w formacie txt

Do góry