Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest myślenie?

  Pojęcie myślenia obejmuje szeroki zakres czynności umysłowych, od skomplikowanego procesu myślenia twórczego, które może doprowadzić do wielkiego odkrycia lub do stworzenia dzieła sztuki, do wyboru potrawy na śniadanie. Różne są rodzaje myślenia, różne tez są procesy fizjologiczne i psychiczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /3 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest mowa?

  Mowa jest podstawowym atrybutem człowieczeństwa. Przywołane wspomnienia przekazuje się za pośrednictwem mowy innym ludziom i w ten sposób pojedynczy człowiek może korzystać z dorobku ludzkości bez konieczności uczenia się przez doświadczenie. Tej umiejętności zawdzięczamy gwałtowny rozwój gatunku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /2 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest amnezja, a czym konfabulacja?

  Kiedy człowiek traci pamięć, co określa się terminem amnezji wstecznej, przyczyną bywa uszkodzenie systemu przypominania. W magazynie pamięci nadal mogą znajdować się informacje, których jednak chory nie potrafi wydobyć. Potwierdza to fakt, że niektórzy ludzie poddani psychoanalizie lub hipnozie są w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest przypominanie?

  Przechowywanie informacji przynosiłoby niewielki pożytek, gdyby nie można jej było natychmiast odtworzyć, „wydobyć" w wymagającej tego sytuacji. Najprostszym sposobem wydobywania zapamiętanej informacji jest rozpoznanie. Podczas tego procesu tworzy się umysłowa „sonda", mentalny obraz posiadający...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest uczenie się?

  Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje uczeni: się. Klasyczne uczenie warunkowe zostało po ra; pierwszy rozpoznane przez rosyjskiego fizjologi Iwana Pawłowa, który zademonstrował, że zwierzęta tworzą połączenia pamięciowe pomiędzy wydarzeniami ze świata zewnętrznego. Na widok jedzenia pies zacznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /2 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest pamięć długotrwała?

  Pamięć długotrwała ma praktycznie nieograniczoną pojemność. Pozwala nam zapamiętywać wydarzenia, które miały miejsce w dalekiej przeszłości, a także przechowuje „łączniki" pamięci, powstające w procesie uczenia się. Trwałe magazynowanie wiedzy ogólnej i doświadczeń osobistych ma miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest pamięć krótkotrwała?

  Pamięci krótkotrwałej używamy do zachowywania informacji, która jest potrzebna przez kilka sekund, ale o której później zapominamy - na przykład numer telefonu, który właśnie chcemy wykręcić. Dwie cechy charakterystyczne pamięci krótkotrwałej uniemożliwiają wykorzystanie jej jako magazynu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest koncentracja?

  Na tłumnym, gwarnym przyjęciu świadomie koncentrujemy się na jednej z kilku rozmów, jakie słychać w pobliżu, ponieważ nie moglibyśmy przysłuchiwać się im wszystkim równocześnie. Informacje pochodzące ze wszystkich rozmów nieustannie docierają do naszego mózgu, ale my zwracamy uwagę tylko na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /2 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe funkcje umysłu?

  Wszystkie informacje o otaczającym nas świecie - czyli to co widzimy, słyszymy, poznajemy smakiem, węchem lub dotykiem - zostają przekazane do mózgu za pośrednictwem zmysłów. Następnie wykorzystujemy tę wiedzę, robiąc użytek z pięciu podstawowych funkcji umysłu. Pięć podstawowych funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest percepcja?

  Chociaż mózg ma do dyspozycji bardzo skomplikowany system interpretujący informacje przekazywane przez oczy, nasza percepcja świata zewnętrznego nie jest doskonała i może czasem wprowadzać w błąd. Fale świetlne docierające do oczu i następnie przekazywane do mózgu w postaci zakodowanych sygnałów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /6 835

  praca w formacie txt

Do góry