Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Czym są testy osobowości?

  Testy osobowości są coraz dokładniejsze pod tym względem, że oceniają temperament, charakter i inteligencję, pozwalają przewidzieć zachowanie i reakcje na różne trudne sytuacje. Testy osobowości często łączy się z testami na inteligencję, chociaż oba rodzaje nie są w pełni doskonałe. Jeden...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /2 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest psychologia społeczna?

  Inna grupa poglądów dotyczących osobowości nazywa się psychologią społeczną. Koncentrują się one na sposobach zachowania, jakich uczymy się w określonych sytuacjach społecznych - podczas spotykania, rozmawiania i interakcji z innymi ludźmi. Każdy z nas obserwuje zachowanie innych i te obserwacje są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są cechy osobowości?

  Nie należy mylić opisu temperamentów, którego przykładem może być teoria Hipokratesa, z analizą osobowości. Wprawdzie cechy osobowości są w stosunku do temperamentu wtórne (temperament zaczyna objawiać się znacznie wcześniej niż osobowość), ale cechy temperamentalne nie pozostają w bezpośredniej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /2 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest osobowość?

  Jeden z problemów dotyczących „osobowości" polega na tym, że ludzie mają odmienne poglądy na temat znaczenia tego słowa. Wiele słowników psychologicznych twierdzi, że terminu „osobowość" nie można wyjaśnić. Jest stosowany w zbyt wielu rozmaitych kontekstach, a jego znaczenie jest zbyt szerokie i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką teorię typów osobowości stworzył Carl Jung?

  W latach dwudziestych i trzydziestych Carl Jung, szwajcarski psycholog, stworzył kolejną teorię typów osobowości. Sugerował, że pewien typ ludzi potrafi koncentrować się na swoim wnętrzu, na umyśle, co sprawia, że są oni spokojni, powściągliwi i zajęci własnymi myślami. Tak zachowują się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest związek między budową ciała a typem osobowości?

  Koncepcja czterech humorów nie ostała się w medycynie i w psychologii opartych na naukowych podstawach, ale nadal używamy słów i pojęć opartych na teoriach Hipokratesa i Galena. Mówimy, że ktoś jest w dobrym lub w złym humorze, że jest gorącej krwi, w melancholijnym (smutnym) nastroju lub że jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /2 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe typy osobowości wg. Hipokratesa i Galena?

  Wczesne próby klasyfikacji wyraźnych typów temperamentu podejmowali Hipokrates, grecki lekarz i ..ojciec medycyny", żyjący około 2400 lat temu, i Galen, rzymski lekarz, żyjący około 130-200 roku naszej ery. Hipokrates i Galen rozróżniali cztery podstawowe typy osobowości, które opierały się na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są typy osobowości?

  Czy ludzie korpulentni są naprawdę zawsze weseli i szczęśliwi? Czy osoby urodzone pod znakiem Barana są zawsze pewne siebie i agresywne? Są różne sposoby dzielenia ludzi na kategorie - od teorii starożytnych filozofów i lekarzy do metod stosowanych przez dzisiejszych pracodawców. W codziennym życiu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest olśnienie?

  W rzeczywistości nie ma chyba jednak sztywnych reguł, według których funkcjonują procesy myślowe u człowieka poszukującego zadowalających rozwiązań. Wysiłek w dużym stopniu odbywa się całkiem nieświadomie. Wiele osób stwierdza, że po kilku godzinach koncentracji na istocie problemu, ostateczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest myślenie kreatywne?

  Edward de Bono, filozof i odkrywca procesu tak zwanego lateralnego myślenia, jest zdania, że skoro życie nie da się sprowadzić do uporządkowanych, logicznych równań, ludzie zaczęli preferować uczucie od myśli. Porównując postęp, jaki zaszedł w technice, z brakiem postępu w sferze ludzkiej (czego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt

Do góry