Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mięśnie podeszwy stopy – wyniosłości przyśrodkowej

  Mięsień odwodziciel palucha rozpoczyna się na stronie przyś®odkowej guza piętowego guzowatości kości łódkowatej, kończy na podstawie bliższej paliczka palucha. Unerwia go nerw podeszwowy przyśrodkowy. Zgina paluch i odwodzi od II palca.

  Mięsień zginacz krótki palucha rozpoczyna się na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw mięśniowo - skórny

  Nerw ten bierze początek z pęczka bocznego splotu ramiennego (fasciculus lateralis plexus brachialis). Jego włókna pochodzą z segmentów od C5 do C7. Oddziela się w jamie pachowej, gdzie wchodzi w skład powrózka naczyniowo-nerwowego. Przyśrodkowo od niego znajduje sie nerw pośrodkowy, z tyłu zaś nerwy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie podeszwy stopy – wyniosłości pośredniej

  Mięsień zginacz krótki palców rozpoczyna się na powierzchni dolnej guza piętowego i rozcięgnie podeszwowym. Kończy się na środkowym paliczku palców II-V. Unerwia go nerw podeszwowy przyśrodkowy. Wzmacnia podłużne sklepienie stopy, zgina palce II-V.

  Mięsień czworoboczny podeszwy rozpoczyna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw udowy

  Jest największym nerwem splotu lędźwiowego. Składa się z włókien pochodzących z nerwów rdzeniowych L2, L3, L4, a także czasami z L1 i L5. W jego przebiegu wyróżnia się cztery zasadnicze odcinki.

  1. Część lędźwiowa. Gałęzie brzuszne nerwów L2, L3 i L4, należące do warstwy przedniej splotu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /4 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie podeszwy stopy – wyniosłości bocznej

  Mięsień odwodziciel palca małego rozpoczyna się na wyrostku bocznym guza piętowego, a kończy na guzowatości V kości śródstopia. Unerwia go nerw podeszwowy boczny. Wzmacnia sklepienie podłużne stopy, odwodzi palec mały.

  Mięsień zginacz krótki palca małego przyczepia się do V kości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw podeszwy przyśrodkowy

  Unerwia mięsień odwodziciel palucha, mięsień zginacz krótki palców, głowę przyśrodkową mięśnia zginacza krótkiego palucha. Obszarem unerwienia odpowiada nerwowi pośrodkowemu na ręce.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie podudzia grupa tylna powierzchowna

  Mięsień brzuchaty łydki rozpoczyna się na powierzchni podkolanowej kości udowej, głowa boczna pwyżej kłykcia bocznego, przyśrodkowa powyżej kłykcia przyśrodkowego kości udowej. Kończy go guz piętowy. Unerwiony nerwem piszczelowym zgina stopę w kierunku podeszwowym, odwraca i przywodzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw strzałkowy wspólny

  Odchodzi od nerwu kulszowego. Między szyjką strzałki a ścięgnem mięśnia dwugłowego wchodzi do mięśnia strzałkowego długiego i dzieli się na nerw strzałkowy powierzchowny i głęboki. Nerw strzałkowy wspólny w dole podkolanowym oddaje nerw skórny boczny łydki, który przebiega na mięśniu brzuchatym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica podeszwowa boczna

  Jest grubszą gałęzią końcową tętnicy piszczelowej tylnej, odchodząca w kanale kostki przyśrodkowej. Przebiega ona łukowato bocznie i na wysokości podstawy V kości śródstopia zawraca przyśrodkowo przechodząc w łuk podeszwowy, który przyśrodkow łączy się z tętnicą głeboką od tętnicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie podudzia grupa tylna głęboka

  Mięsień podkolanowy rozpoczyna się na nadkłykciu bocznym piszczeli oraz łakotce bocznej. Kończy go tylna powierzchnia piszczeli powyżej kresy mięśnia płaszczkowatego. Unerwiony nerwem piszczelowym, zgina staw kolanowy.

  Mięsień zginacz długi palców rozpoczyna się na tylnej powierzchni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 201

  praca w formacie txt

Do góry