Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jak wykonuje się zdjęcie rentgenowskie?

  Zdjęcia rentgenowskie wykonuje się w specjalnych pomieszczeniach. Pacjent musi zdjąć ubranie, by odkryć te części ciała, które mają być prześwie­tlone. Przedmioty takie jak biżuteria, spinki do wło­sów czy mostki stomatologiczne mogą przesłonić badany narząd i podczas wykonywania zdjęć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są promienie rentgena?

  Promienie rentgena są, podobnie jak fale radiowe i światło widzialne, falami elektromagnetycznymi, tak jak fale radiowe są one niewidzialne. Powstają w wyniku bombardowania wykonanej z wolframu anody wiązkami elektronów w urządzeniu nazy­wanym lampą rentgenowską. Promieniowanie rent­genowskie wytworzone...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /2 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest radiologia?

  Diagnoza nie zawsze jest łatwa, zwłaszcza jeżeli źródło dolegliwości usytuowane jest wewnątrz organiz­mu. Radiologia, dziedzina medycy­ny, w której promienie rentgena wykorzystywane są w celu badania narządów wewnętrznych, to prosta, stosunkowo bezpieczna metoda rozpoznawania chorób. Ósmego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /2 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępować w przypadku krwotoku z rany?

  W przypadku poważnego krwotoku z rany należy jak najszybciej zahamować krwawienie, wywiera­jąc silny nacisk powyżej rany. Można to wykonać przykładając do rany kawałek czystej (najlepiej sterylnej) gazy lub szmatki, a przy braku opatrun­ku wystarczy nawet nacisnąć miejsce powyżej rany palcami lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępować w przypadku oparzenia?

  Jeśli ktoś uległ poważnemu oparzeniu, osoba udzie­lająca pomocy powinna przede wszystkim zmo­czyć uszkodzone miejsce dużą ilością zimnej, najlepiej bieżącej, wody. Miejsce oparzenia chłodzimy przez co najmniej kilka minut. Wszystkie cięższe oparzenia wymagają leczenia szpitalnego. Pamiętajmy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępować z osobą z objawami wstrząsu?

  Ratownik udzielający pierwszej pomocy powinien zwrócić uwagę, czy pacjent prawidłowo oddycha, czy jego oddech jest przyspieszony, nieregularny bądź głośny. Trzeba sprawdzić tempo i siłę pulsu. Sinawy kolor skóry, zwłaszcza ust, może sygnali­zować problemy oddechowe. W razie ich wystą­pienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępować z osobą nieprzytomną?

  Jeśli chory wygląda na nieprzytomnego, ratownik powinien delikatnie go poruszyć i krzyknąć do niego, aby upewnić się,czy poszkodowany stracił przytomność. Jeśli przytomność nie wraca, należy usunąć wszystkie ciała obce z jamy ustnej chore­go, następnie unieść jego brodę i odchylić głowę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy?

  Bardzo dobrze wyposażone oddziały intensywnej terapii służą także pomocą w nagłych wypadkach. Najlepiej jest, gdy pierwszej pomocy na miejscu wypadku udzielają profesjonaliści, czyli lekarze, sanitariusze lub członkowie ekip ratowniczych. Na miejscu wypadku pierwszą czynnością osób udzielających...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest sztuczne karmienie?

  Jeśli pacjent jest nieprzytomny, należy mu poda­wać pokarm przez cewnik. Jeśli jelita pracują, do żołądka chorego wprowadza się przez nos cienką rurkę, przez którą można podawać pokarm w pły­nie. Zawiera on mieszankę węglowodanów, tłusz­czów, białek i witamin - wszystkich składników...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest kroplówka?

  Kroplówka służy wprowadzaniu do organizmu pacjenta płynu w bardzo wolnym tempie, regulo­wanym przez zawór mechaniczny albo elektroniczne urządzenie do pomiaru przepływu kropli. Kroplówki można połączyć ze specjalnymi urzą­dzeniami, umożliwiającymi dokładne monitoro­wanie stanu pacjenta, na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt

Do góry