Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są zasady etyki lekarskiej?

  Jedną z najważniejszych norm uznawanych w spo­łeczeństwie ludzkim jest prawo człowieka do decy­dowania o swoim życiu. Nazywamy je autonomią jednostki. Zgodnie z tą normą, lekarz prowadzący powinien zawsze postępować zgodnie z wolą pac­jenta i zadbać o to, by pacjent otrzymał wszelkie możliwe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /11 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się analityka medyczna?

  Analityka medyczna zajmuje się identyfikowaniem i wykonywaniem pomiarów rozmaitych związków chemicznych występujących we krwi, moczu, kale, sokach żołądkowych i innych płynach i tkankach organizmu. Do tych związków chemicznych nale­żą: tlen rozpuszczony we krwi, hormony, enzymy, sole mineralne i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest etyka lekarska?

  Już w najdawniejszych czasach, kiedy medycyna dopiero zaczynała się rozwijać, uznano za konieczne stworzenie specjalnego kodeksu postępowania regulującego relacje pomiędzy lekarzem a pacjentem, lekarzem a społeczeństwem, a także między samymi lekarzami. Różne społeczeństwa w różnych epokach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /2 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się immunologia?

  Przedmiotem zainteresowań lekarza immunologa jest układ odpornościowy organizmu. Ta dziedzi­na patologii gwałtownie rozwija się w ostatnich czasach, tworząc odrębną gałąź medycyny. Immu­nologia obejmuje szczepienia okresowe, genetykę i badanie chorób dziedzicznych. Immunologia zajmuje się przede...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się mikrobiologia?

  Mikrobiologia, zajmuje się głównie wykrywaniem i identyfikowaniem drobnoustrojów, zwykle bak­terii, ale także wirusów i innych mikrobów, jak mi­kroskopijne jednokomórkowe pasożyty wywołu­jące malarię, śpiączkę i inne choroby. Próbka tkanki pobranej do badania mikrobiolo­gicznego musi być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się hematologia?

  Krew jest płynem niezwykle złożonym. Zawiera trzy główne rodzaje komórek — czerwone krwinki (erytrocyty), białe krwinki (leukocyty) oraz płytki krwi. Krew przenosi także cząstki tlenu i dziesiąt­ki składników pokarmowych, soli mineralnych, hormonów i innych substancji. Hematologia to gałąź...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /1 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest medycyna sądowa?

  Chyba każdemu z nas zdarzyło się oglądać pro­gramy TV i filmy, na których ekspert sądowy bada, czy na znalezionych zwłokach nie występują ślady narkotyków czy użycia przemocy i ocenia przy­puszczalny czas zgonu na podstawie stanu rozkła­du ciała i stężenia pośmiertnego. Medycyna sądowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /2 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest sekcja zwłok?

  Sekcje zwłok wykonuje lekarz anatomopatolog w szpitalu albo lekarz medycyny sądowej w zakła­dzie medycyny sądowej. Są dwie główne przyczy­ny ich wykonywania. Pierwsza obejmuje nagłe zgony z podejrzeniem o przestępstwo umyślne (ewidentny wpływ osób trzecich) lub nieumyślne (np. błąd w sztuce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są infekcje grzybiczne układowe?

  Niektóre grzyby atakują organizm od wewnątrz i wywołują infekcje w płucach, sercu i innych na­rządach wewnętrznych, nazywamy je infekcjami grzybiczymi. Występują one głównie w strefach tropikalnych, gdzie panuje wysoka wilgotność po­wietrza. Grzyby wnikają do organizmu przez płuca albo uszkodzoną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Dracena Dodano /31.01.2012 Znaków /2 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest grzybica paznokci?

  Grzyby mogą także atakować paznokcie - jest to jedna z częstszych postaci infekcji grzybiczych, występujących częściej u kobiet, co wiąże się z urazami płytek w trakcie niewłaściwie przepro­wadzonych zabiegów kosmetycznych. Na skutek tej choroby paznokcie grubieją, żółkną, a następnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Dracena Dodano /31.01.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt

Do góry