Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest psychoza maniakalno-depresyjna?

  W zwykłej depresji chory raz czuje się nor­malnie, a raz ogarniają go uczucia depre­syjne. Istnieje jednak inna forma depresji, zwana psychozą maniakalno-depresyjną, choroba o przebiegu cyklicznym, która charakteryzuje się okresowym występo­waniem zespołów faz: manii i depresji. Pomiędzy tymi fazami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak leczyć depresję?

  Jak dotąd lekarze i naukowcy nie potrafią z całym przekonaniem podać jednoznacznej przyczyny depresji, ale ponieważ jest to choroba bardzo złożona, można przypuszczać, że odpowiedzial­ność za jej wystąpienie można przypisać kilku czynnikom. Słuszne jest zatem traktowanie tego stanu z wielką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny depresji?

  Jeśli chodzi o genetykę, naukowcy zaobserwowa­li, że przypadki depresji zdarzają się wśród przed­stawicieli jednej rodziny, a zatem, że być może pewne skłonności depresyjne są dziedziczone z po­kolenia na pokolenie. Teza ta potwierdza się szcze­gólnie w przypadku psychozy maniakalno-depresyjnej;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /2 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest depresja

  Gdyby depresję zdefi­niować tylko na podstawie objawów, można by ją opisać jako chorobę charakteryzującą się brakiem radości - albo, jak to określił pewien profesor bio­logii - utratą „zdolności zachwycania się zacho­dami słońca". Depresje można podzielić na wywołane przez widoczny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są objawy depresji?

  Większość z nas przeżywa czasem przejściowe stany depresyjne, zwłaszcza kiedy sprawy nie układają się tak Jak byśmy chcieli. Krótkotrwałe przygnębienie i smu­tek to zupełnie coś innego niż głęboka depresja, która jest sianem klinicznym wymagającym leczenia. Ocenia się, że od 5 do 20 procent...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak leczyć schizofrenię?

  Schizofrenia jest chorobą nieuleczalną. Próby usta­lenia efektywności dowolnego rodzaju terapii mu­szą wiązać się z analizą przebiegu choroby i jej objawami występującymi bez zastosowania środ­ków leczniczych, ponieważ schizofrenia ma różne objawy i stopnie zaawansowania. Niestety, w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są urojenia?

  Urojenia, które pojawiają się u schizofreników oraz u chorych na inne choroby psychiczne, to bardzo silne, fałszywe przekonania o tematyce prześla­dowczej, wielkościowej lub dotyczące zazdrości, bogactwa, choroby itp. Pacjent upiera się przy swo­ich urojonych historiach pomimo wyraźnych dowodów, że...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zaburzenia w procesie myślenia występują u schizofreników?

  U większości schizofreników występują zaburze­nia w procesie myślenia, które uniemożliwiają kon­centrację albo jasne rozumowanie. Chorzy często mówią, że ich myśli są zablokowane albo że jakaś zewnętrzna siła włożyła im określone myśli do głowy. Zaburzenia w procesie myślenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są halucynacje?

  Wiele objawów schizofrenii choroby jest związanych z oso­bowością i zachowaniem chorego, a należą do nich między innymi: halucynacje, urojenia, zaburzenia w procesach myślenia w sferze emocjonalno-motywacyjnej oraz zaburzenia motoryczne. Wszystkie objawy zaostrza stres. Halucynacje polegają najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest schizofrenia?

  Schizofrenia to termin odnoszący się do grupy chorób psychicznych, które prowadzą do dezintegracji osobowości, wywołując zakłócenia w procesie myślenia, reakcjach emocjonalnych oraz zachowaniu. Z badań wynika, że schizofrenia ujawnia się w pewnym momencie życia u jednego do dwóch procent ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 703

  praca w formacie txt

Do góry