Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jak pierwiastki obecne w glebie wpływają na nasz stan zdrowia?

  Ważnym elementem środo­wiska jest ziemia. Skład chemiczny gleby, zwłaszcza obecność pierwiastków śladowych, może być przyczyną wielu groźnych chorób. Zbyt duża zawartość takich pierwiastków jak kadm, ołów, rtęć i selen absorbowanych następnie przez rośli­ny i zwierzęta rzeźne może stać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Lena Dodano /31.01.2012 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest wpływ klimatu na stan zdrowia człowieka?

  Czynnikiem, który wywiera największy wpływ na środowisko naturalne człowieka jest klimat. Za­równo klimat bardzo zimny, jak i gorący mają nie­korzystny wpływ na zdrowie człowieka. W trak­cie normalnego funkcjonowania nasz organizm wytwarza ciepło, które musi ulegać wypromieniowaniu, aby nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Lena Dodano /31.01.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest wpływ środowiska na stan zdrowia człowieka?

  Rozwój nauki w dwudziestym wieku pozwolił na poprawienie stanu zdro­wia, a co za tym idzie również pozio­mu życia mieszkańców Ziemi. Jednocześnie rozwój technologiczny doprowadził do degradacji środo­wiska, która grozi katastrofą. Przyczyn chorób i śmierci jest bardzo dużo. Niektórzy ludzie są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Lena Dodano /31.01.2012 Znaków /3 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest teoria behawiorystyczna?

  W 1913 roku John B. Watson, profesor amerykańskiego John Hopkins University, stworzył szkołę behawiorystyczną. Uważał on, że jedynym przedmiotem psychologii powinno być studiowanie ludzkiego zachowania. Sądził też, że umysł przypomina "czarną skrzynkę", i że nauka może zmierzyć tylko to, co...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /3 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak leczyć fobie?

  Fobie nie są zjawiskiem rzadkim - podejrzewa się, że cierpi na nie jedna osoba na osiemnaście. Trudno jednak podać dokładne liczby, gdyż wiele osób wstydzi się zgłosić do lekarza ze swoją chorobą. Fobie przedmiotowe zwykle łatwiej wyleczyć od sytuacyjnych, ale nawet w ekstremalnych przy­padkach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /4 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są fobie sytuacyjne?

  Fobie sytuacyjne, albo inaczej społeczne, poja­wiają się rzadziej, ale są też zazwyczaj poważniej­sze w skutkach. Fobia jest objawem nerwicy i na­sila się w miarę trwania choroby, uniemożliwiając w końcu prowadzenie normalnego życia. Chorzy na agorafobie lub ochlofobię (lęk przed otwartymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny fobii?

  Właściwie nikt nie nie jest pewien, jakie są przy­czyny fobii, choć powstało już na ten temat kilka różnych teorii. Niektóre fobie bez wątpienia poja­wiają się w wyniku wcześniejszego niemiłego prze­życia związanego z przedmiotem irracjonalnego lęku. Na przykład osoba lękająca się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /3 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są fobie przedmiotowe?

  Psycholodzy dzielą fobie na dwa rodzaje: przed­miotowe i sytuacyjne. Fobie pierwszego rodzaju, których centrum są określone przedmioty, występu­ją najczęściej. Na przykład ornitofobia to lęk przed ptakami, a aichmofobia to lęk przed ostrymi przed­miotami. Fobie przedmiotowe miewają bardzo przykre...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest „Depresja krótkiego dnia"?

  „Depresja krótkiego dnia", zwana także „depresją zimową", jest spowodowana brakiem światła typowym dla miesięcy zi­mowych. Stan ten opisano dopiero sto­sunkowo niedawno. Do objawów, poja­wiających się zwykle jesienią i znikających na wiosnę, należą uczucia depresyjne, przemęczenie i potrzeba...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są fobie?

  Fobie to uporczywe i bezzasadne, silne i dezorganizujące osobowość pacjenta lęki. Teorie dotyczące przyczyn pojawiania się fobii są różne. Wszyscy odczuwamy pewne lęki i obawy. Jeden boi się pająków lub myszy. drugi z kolei ciemności i jest to najzupełniej normalne zjawisko. Są jednak ludzie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 875

  praca w formacie txt

Do góry