Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jak udzielić pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym?

  Podczas ratowania osoby porażonej prądem elek­trycznym o napięciu 220V należy przede wszyst­kim zabezpieczyć urządzenie, które jest źródłem prądu. Ratownik nie powinien jednak pod żadnym pozorem dotykać ciała ofiary, jeśli styka się ono nadal z podłączonym do prądu urządzeniem. Przed...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /3 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są główne przyczyny porażenia prądem elektrycznym?

  Do porażenia prądem elektrycznym może dojść podczas burzy (porażenie piorunem), obsługiwa­nia sprzętu gospodarstwa domowego lub urządzeń przemysłowych czy też wskutek kontaktu z linia­mi wysokiego napięcia, na przykład trakcji kolei elektrycznej. Wiele wypadków w gospodarstwie domowym oraz w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest porażenie prądem elektrycznym?

  Porażenie prądem elektrycznym o wysokim napięciu może spowodo­wać poważne zaburzenia funkcjo­nowania organizmu, uszkodzenia ciała, a w niektórych przypadkach nawet śmierć. Dlatego przy obsłu­giwaniu sprzętu gospodarstwa domowego i urządzeniach wytwarzających silny prąd należy zachować...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak unikać zatrucia?

  Wielu zatruć można by uniknąć, gdyby toksyczne substancje były traktowane z należytą ostrożnością. Wszystkie produkty chemiczne stosowane w gos­podarstwie domowym należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w oryginal­nych, dobrze zabezpieczonych opakowaniach. Leki zażywamy tylko według...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku podejrzenia zatrucia?

  W przypadku podejrzenia zatrucia szybko zabez­pieczamy miejsce zdarzenia. Następnie udzielamy pierwszej pomocy. Jeśli ofiara zatrucia jest nie­przytomna, sprawdzamy i oczyszczamy drogi oddechowe. Układamy poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, sprawdzamy puls, oddech i jak naj­szybciej wzywamy karetkę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są skutki zatrucia?

  Toksyny wywierają negatywny wpływ na niemal wszystkie układy organizmu. Złe samopoczucie, utrata przytomności, nadpobudliwość, ból głowy, drgawki, letarg, senność i delirium to skutki dzia­łania substancji toksycznych na układ nerwowy. Jeśli trucizna zaatakuje układ pokarmowy, wów­czas może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są rodzaje zatruć?

  Zatrucia, w zależności od stopnia nasilenia obja­wów, dzieli się na lekkie, ciężkie i śmiertelne. Najczęściej bywają one skutkiem nieszczęśliwego wypadku (zatrucia przypadkowe) choć czasami mogą być spowodowane przez świadome działanie, na przykład przy próbie samobójczej (zatrucie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są zatrucia?

  Trucizny, czyli toksyny, po przeniknięciu do organizmu w krótszym lub dłuższym czasie wywołują uszkodzenia narządów wewnętrznych, a czasami nawet śmierć. Objawy i skutki zatrucia zależą w równej mierze od rodzaju, jak i ilości oraz mocy toksyny. Substancje toksyczne mogą dostać się do orga­nizmu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępować przy zapaleniu wyrostka robaczkowego?

  Ból zaczyna się w środkowym obszarze jamy brzusznej, później przenosi się na prawą stronę, poniżej. Wśród objawów można wy­mienić nudności, wymioty, czasami gorącz­kę. Zatwardzenie jest w tym wypadku symptomem pojawiającym się o wiele czę­ściej niż biegunka. Sposób postępowania: nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępować przy podejrzeniu wstrząsu mózgu?

  Może wystąpić w wyni­ku silnego uderzenia w głowę, w ciągu 24 godzin po wypadku pojawić się mogą nud­ności i wymioty. Sposób postępowania: nie przyjmować żywności ani napojów, natych­miast wezwać pomoc lekarską.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /232

  praca w formacie txt

Do góry