Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jak postąpić gdy dojdzie do przygniecenia klatki piersiowej?

  Gdy dojdzie do przygniecenia klatki piersiowej przez twardy, ciężki przedmiot, istnieją podstawy do obaw, że uszkodzeniu uległa śledziona albo inne ważne narządy wewnętrzne. Podczas takiego uderzenia może także dojść do rozerwania naczyń krwionośnych, które doprowadzają i odprowadza­ją krew do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Deresz Dodano /31.01.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są użądlenia owadów?

  Największe niebezpieczeństwo użądlenia przez owady panuje w lecie i jesienią, zwłaszcza w lasach i w pobliżu zbiorników wodnych. U żądlenie to ukłucie przez owada i wpro­wadzenie za pomocą wydłużonej części narządu gębowego jadu pod skórę, co czę­sto powoduje odczyn zapalny i uczulenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Deresz Dodano /31.01.2012 Znaków /3 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępujemy w urazie mięśni klatki piersiowej?

  W torsie występuje wiele grup mięśni, które mogą doznać urazu na skutek gwałtownych, niespodzie­wanych ruchów. Pomiędzy żebrami znajdują się mięśnie międzyżebrowe, a inne grupy mięśni są przyczepione do górnej i bocznych części klatki piersiowej lub tworzą przeponę. Mięśnie torsu są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Deresz Dodano /31.01.2012 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępujemy w wypadku złamania obojczyka lub żeber?

  Urazy torsu i żeber bywają bardzo różne - może to być stłuczenie, naciągnięcie mięśni lub złamanie kości. Takie kontuzje odnoszą zwłaszcza osoby uprawiające sporty kontaktowe, a takie wyko­nujące ciężką pracę fizyczną. Każdy człowiek uprawiający sporty kontak­towe jest narażony na urazy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Deresz Dodano /31.01.2012 Znaków /5 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest bezpieczeństwo i higiena pracy?

  ■ Pracodawcy są prawnie zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom właściwych warunków wykonywanej pracy i za­bezpieczenia miejsca pracy przed nie­szczęśliwym wypadkiem. Organizacja pracy, sprzęt i materiały wykorzystywane przez pracowników nie mogą stanowić zagrożenia dla ich zdrowia. ■...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie dolegliwości powoduje praca zmianowa?

  Wielu pracowników, którzy muszą pracować na nocnych zmianach, skarży się na przemęczenie, nerwowość i problemy z układem trawiennym. Organizm ludzki, zmuszony do pracy, kiedy zegar biologiczny nakazuje mu wyłączenie aktywności i spanie, często ma trudności z przystosowaniem się do nowego stylu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak obsługa kserokopiarek wpływa na nasze zdrowie?

  Okazjonalne użytkowanie kserokopiarki nie sta­nowi żadnego zagrożenia dla zdrowia. Jednakże osoby obsługujące kserokopiarki przez cały dzień pracy i zmuszone do wymiany tonera, skarżą się na częste bóle głowy i wysypki skórne w wyniku reakcji alergicznych. Zakłady pracy powinny dla wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak praca biurowa wpływa na narządy ruchu?

  Schorzenia narządów ruchu są spowodowane przez nadmierne obciążenie części kośćca czy narządów ruchu. Człowiek piszący na maszynie, albo kla­wiaturze komputera, powtarza ciągle te same ruchy kończyn górnych, a jednocześnie często przyjmu­je nieprawidłową postawę, gdyż urządzenia są źle...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie oświetlenie jest potrzebne do stworzenia bezpiecznych warunków pracy?

  Przepisy nie precyzują jasno, jakie oświetlenie jest potrzebne do stworzenia warunków bezpiecznej i wydajnej pracy, ale właściwe natężenie i kierunek światła są w pracy niezbędne. Światło naturalne jest zawsze korzystniejsze od światła sztucznego. Ponadto w szczególnych warunkach, przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak bezpiecznie pracować w dużym hałasie?

  Częste przebywanie w pomieszczeniu, gdzie pa­nuje duży hałas, może doprowadzić do zaburzeń słuchu. Ludzie pracujący w dużym hałasie powinni stosować zatyczki do uszu. Przepisy bezpieczeń­stwa i higieny pracy regulują poziom hałasu i czas, jaki można spędzić w takich warunkach. Do obowiązków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt

Do góry