Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Oddychanie - utlenianie biologiczne

  Wieloetapowy proces egzoergiczny, w którym energia utlenianego substratu zostaje zmagazynowana w wysokoenergetycznych cząsteczkach ATP. Energia wiązań ATP jest wykorzystywana przez organizm do przeprowadzania reakcji endoergicznych (synteza związków organicznych) lub przekształcana w energię cieplną...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /4 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tetracykliny

  Są to związki wielkocząsteczkowe, naturalne i półsyntetyczne. Składają się z 4 pierścieni karbocyklicznych o działaniu bakteriostatycznym. Mechanizm działania polega na blokowaniu biosyntezy białka na poziomie rybosomu (podjednostka 30S). Przykłady: doksycyklina i minocyklina. Charakteryzują się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podłoża mikrobiologiczne

  •    podłoża specjalne - definicje:

  -    podłoże wzbogacone - wzrost wymagających organizmów i niekiedy wykluczenie niewystarczających, np. CZ

  -    podłoże wybiórcze - hamuje wzrost bakterii innych niż poszukiwane, np. Thayer - Martin (CZ +

  4 antybiotyki, wybiórcze) dla Neisseria

  -    podłoże...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makrolidy

  Są to związki lipofilne, z centralnie ułożonym jądrem laktamowym, zawierającym 12 - 16 atomów węgla, prawie pozbawione wiązań podwójnych, nie zawierające atomów azotu (wyjątek: azalidy, dzięki czemu posiadają one rozszerzone działanie przeciwbakteryjne oraz lepsze parametry farmakokinetczne)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transdukcja

  W procesie transdukcji przekazanie DNA z jednej komórki do drugiej odbywa się przez wirusy bakteryjne zwane bakteriofagami. Bakteriofagi mogą oddziaływać na bakterie w dwojaki sposób:

  -    Zakażenie wirulentne (lityczne) niszczy ostatecznie komórkę bakterii. Bakteriofag wprowadza swój wirusowy DNA do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetrwalniki (endospory)

  Formy przetrwalne (spoczynkowe) wytwarzane przez niektóre rodzaje bakterii (Bacillus, Clostridium) w niekorzystnych warunkach środowiska (brak wody, substancji odżywczych itp.). Na ogół jedna komórka bakteryjna wytwarza tylko jedną endosporę, która może zajmować różne położenie w komórce: centralne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURY KOMÓRKI BAKTERYJNEJ I ICH FUNKCJE

  a)    osłony komórkowe:

  -    otoczki - egzopolisacharyd,

  -    ściana komórkowa,

  -    błona cytoplazmatyczna,

  b)    rzęski,

  c)    fimbrie (pili),

  d)    przetrwalniki,

  e)    wtręty (inkluzje) cytoplazniatyczne,

  f)    materiał genetyczny (nukleoid, plazmidy),

  g)    cytoplazma, mezosomy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje trandukcji

  >    Transdukcja uogólniona jest wynikiem pomyłki w łączeniu się główek faga napełnianych DNA. Zamiast zlepiania się wokół materiału genetycznego faga gromadzą się wokół fragmentu chromosomu bakterii lub plazmidu. Po włączeniu dostatecznej ilości DNA do główki fagawirusowa endonukleaza przecina...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wtręty cytoplazmatyczne

  -    ziarnistości wolutyny (polimer metafosforanu) - Corynebacterium diphtheriae,

  -    polimer kwasu poli-P-hydroksymasłowego - Bacillus megaterium,

  -    ziarenka wolnej siarki,

  -    ziarenka skrobi,

  -    ziarenka lipidów.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściana komórkowa

  Peptydoglikan (mureina, mukopeptyd) — występuje u wszystkich bakterii z wyjątkiem rodzajów Mycoplasma, Halobacterium oraz form L bakterii. Cząsteczka peptydoglikanu to heteropolimer o złożonej budowie:

  •    Szkielet mureiny - naprzemiennie ułożone reszty N-acetyloglukozoaminy i kwasu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /3 694

  praca w formacie txt

Do góry