Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sulfonamidy

  Są to związki syntetyczne, blokujące wczesny etap syntezy kwasu foliowego u bakterii przez blokowanie kondensacji kwasu PABA z 2-hydropteroidyną. Mają działania bakteriostatyczne, działają tylko na namnażające się bakterie. Najszersze zastosowanie znalazł skojarzony preparat sulfametoksazol +...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polipeptydy

  •    polimyksyny (np. kolistyna) - spektrum działania: G(-), działanie bakteriobójcze przez dezinergrujący wpływ na błonę komórkową i zmianę jej przepuszczalności, praktycznie nie obserwuje się nabytej oporności na kolistynę; źle penetruje do tkanek i narządów, nie przenika do PMR, przechodzi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody hodowli bakterii beztlenowych

  Beztlenowe metody hodowli bakterii prowadzi się eliminując ze środowiska hodowlanego tlen następującymi metodami:

  •    fizycznymi - np. wypompowanie tlenu ze środowiska lub przez hodowlę bakterii w pożywce płynnej zawierającej tkankę zwierzęcą (kawałki wątroby, nerki lub mięśnia sercowego np...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glikopeptydy

  Są to związki wielkocząsteczkowe, heterocykliczne, które ze względu na swoją wielkość źle penetrują do tkanek i narządów. Należą do najstarszych antybiotyków, do grupy bakteriobójczych, których podstawowym mechanizmem działania jest zaburzenie drugiego etapu syntezy peptydoglikanu ściany...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy chorobotwórczości bakterii

  Czynniki zjadliwości to cechy charakterystyczne bakterii umożliwiające im wywoływanie chorób. Bakterie mogą mieć ich jeden lub więcej. Niektóre (wspólne dla rodzaju / gatunku) powstały w drodze ewolucji, inne zaś (znamienne dla szczepu) zostały nabyte w wyniku wymiany genetycznej. Medycyna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /5 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unikanie odpowiedzi immunologicznej

  Wiele czynników zakaźnych stworzyło mechanizmy, które pozwalają im uniknąć eliminacji przez swoiste i

  nieswoiste mechanizmy obrony.

  a)    otoczki antyfagocytarne - wykrywane u G(+)/(-) i drożdży, zapobiegają fagocytozie lub chronią już pochłonięte bakterie przed enzymami proteolitycznymi; hamowanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /7 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METABOLIZM I FIZJOLOGIA BAKTERII

  Metabolizm jest to całokształt przemian zachodzących w komórce, obejmujący setki reakcji biochemicznych. Składają się nań:

  •    anabolizm (metabolizm biosyntetyczny) - reakcje syntezy prowadzące do wytworzenia prostych związków (cukry proste, aminokwasy, zasady purynowe i pirymidynowe kwasy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antybiotyki p-laktamowe

  Stanowią najliczniejszą i najczęściej stosowaną w terapii grupę antybiotyków. Dzielą się na 5 głównych grup: penicyliny, cefalosporyny, monobaktamy, karbapenemy oraz inhibitory P-laktamaz. Wspólna cechą tych antybiotyków jest obecność pierścienia P-laktamowego, który warunkuje aktywność...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /8 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asymilacja pierwiastków biogennych

  Źródła węgla:

  a)    organiczne związki węgla (cukry, aminokwasy, alkohole) to związki bogate w energię, w których węgiel występuje w postaci zredukowanej,

  b)    nieorganiczne (mineralne) związki węgla (CO2, H2CO3, CO32-) to związki utlenione, ubogie w energię, w których węgiel występuje na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /4 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aminoglikozydy

  Są to antybiotyki o działanie bakteriobójczym. Efekt ich działania zależy od stężenia antybiotyku w środowisku bakterii. Podstawowa jednostką strukturalną tych antybiotyków stanowi aminocukier (stąd tez nazwa). Zbudowane są z 2 lub 3 aminocukrów połączonych wiązaniami glikozydowymi z jądrem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 544

  praca w formacie txt

Do góry