Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

  •    Dekontaminacja jest procesem prowadzącym do usunięcia lub zniszczenia drobnoustrojów. Do metod dekontaminacji należą: sanityzacja, dezynfekcja i sterylizacja.

  •    Sanityzacja to usuwanie widocznych zabrudzeń i zanieczyszczeń a wraz z nimi także większości drobnoustrojów (mycie, odkurzanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola jałowości leków

  Kontrola ta skupia się głównie przy:

  •    kontroli jałowości płynów infuzyjnych,

  •    kontroli jałowości kropli do oczu,

  •    kontroli jałowości materiałów włóknistych

  •    oznaczaniu działania środków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dezynfekcja

  •    Dezynfekcja termiczna przebiega z wykorzystaniem wody o temp.930 C lub pary wodnej o temp. 105-110° C i nadciśnieniu 0.5 atmosfery (bielizny, naczyń, wyposażenia sanitarnego.

  Szczególnym przypadkiem jest pasteryzacja polegająca na jednorazowym krótkotrwałym podgrzaniu cieczy do temperatury < 1000 C...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staphylococcus aureus

  Staphylococcus aureus - gronkowiec złocisty, jest odpowiedzialny za wywoływanie większości zakażeń gronkowcowych u ludzi.

  a)    Bakteria katalazo(+), koagulazo(+). Preferuje warunki tlenowe ale mogą być względnie beztlenowe. Jest wrażliwy na nowobiocynę oraz bacytracynę.

  Zawiera otoczkę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /4 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki chemiczne wykorzystywane w dezynfekcji

  •    Związki powierzchniowo czynne niszczą błonę lipidową zaburzając uporządkowanie białek i lipidów tworzących błonę

  -    Związki kationowe. Czwartorzędowe związki amoniowe - zwiększają przepuszczalność błony komórkowej. (Sterinol) i (Halset).

  -    Związki anionowe. Mydła, kwasy tłuszczowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genetyczne podstawy oporności

  Oporności drobnoustrojów na antybiotyki lub chemioterapeutyki może być determinowana informacją genetyczna zlokalizowaną w chromosomie lub w elementach ruchomych (plazmidy, transpozony, integrony). Dzieje się to na drodze mutacji lub bezpośredniego kontakt komórek.

  1.    Oporność chromosomalna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staphylococcus epidermidis

  Należy do grupy gronkowców koagulazo(-) (CNS). Jest stałym elementem flory fizjologicznej skory. Jest jedna z przyczyn zakażeń szpitalnych, u osób z obniżoną odpornością (białaczki, nowotwory, naświetlania, przeszczepy). Zakażenia CNS są związane z wprowadzaniem do organizmu ciał obcych takich...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje sterylizacji

  •    sterylizacja wysokotemperaturowa

  -    bieżąca para wodna

  -    para wodna w nadciśnieniu

  -    suche gorące powietrze

  -    promieniowanie podczerwone

  •    sterylizacja niskotemperaturowa

  -    tlenek etylenu

  -    promieniowanie j onizuj ące

  -    formaldehyd

  -    plazma gazu

  Do sterylizacji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nitroimidazole

  Prekursorem tej grupy był metronidazol. W komórce ulegają one redukcji, a zredukowane alkilują DNA. Wykazują skuteczność przeciwko pasożytom: T. vaginalis, Giardia lamblia, E. hystolytica oraz przeciwko bezwzględnym beztlenowcom (najbardziej aktywny preparat). Ponieważ nie działa na tlenowce, musi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chinolony i fluorochinolony

  Fluorochinolony w odróżnieniu od chinolonów mają w pozycji 9 atom fluoru, co wiąże się ze znacznym poszerzenie spektrum i ulepszeniem właściwości farmakokinetycznych. Są to preparaty o działaniu bakteriobójczym, zaliczane są do grupy inhibitorów gyrazy DNA (bakteryjnej topoizomerazy 2 i 4)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 792

  praca w formacie txt

Do góry