Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mycobacterium leprae

  Mycabcterium leprae jest czynnikiem etiologicznym trądu. Istnieją jego dwie postacie - typ populacji limfocytów Th, warunkuje, która postać się rozwinie. U chorych gdzie dominuje typ odpowiedzi:

  -    Thj - postać tuberkuloidowa (silna odpowiedź typu komórkowego) na antygeny prątka trądu,

  -    Th2 -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paciorkowce kałowe

  Bakterie Enterococcus faecalis czyli paciorkowce kałowe należą do ziarniaków. Stanowią naturalną florę przewodu pokarmowego człowieka. Niektóre mogą być przyczyną chorób dróg moczowych i zatruć pokarmowych oraz zakażeń szpitalnych. Do ważniejszych należą: Enterococcus faecalis, Enterococcus...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prątki atypowe

  Prątki atypowe = prątki inne niż gruźlicze (Mycobacteria Other Than Tuberculosis = MOTT) / (Nontuberculosis mycobacteria = NTM)

  •    M. kansaii - powoduje choroby płuc i zakażenia skóry i podskórnych węzłów chłonnych, poprzez mleko i wodę,

  •    zespół M. avium-intracllulare - kilka gatunków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staphylococcus saprophyticus

  Należy do grupy gronkowców koagulazo(-) (CNS). Jest drobnoustrojem oportunistycznym, wchodzi w skład naturalnej flory człowieka. Oporny na nowobiocynę ze zróżnicowaną opornością na bacytracynę. Powoduje pierwotne zakażenie dróg moczowych u młodych kobiet, drugi co do częstości po E. coli...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspresja fenotypowa oporności

  Oporność na antybiotyki jest manifestowana przez bakterie przez:

  1.    Zaburzenia bariery przepuszczalności - zamknięcie kanałów porowych, przez który antybiotyk wnika do komórka; często dotyczy całej grupy antybiotyków (kanały OmpC i OmpF).

  2.    Modyfikacja miejsca docelowego wiązania antybiotyku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterylizacja wysokotemperaturowa

  •    Sterylizacj a bieżącą parą wodną (tyndalizacj a) przeprowadzana jest w aparatach Kocha lub Arnolda. Trzykrotne działanie pary wodnej przez 20-30 minut w odstępach 24-godzinnych. Metoda ta niszczy formy wegetatywne drobnoustrojów. Formy przetrwalnikowe przechodzą w formy wegetatywne niszczone w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia związane z opornością na antybiotyki

  MRSA = metycylin-resistant S. aureus

  Mechanizm oporności polega na syntezie nowego białka PBP o niskim powinowactwie do P -laktamów. Oporne na metycylinę szczepy S. aureus syntetyzują nowe białko PBP-2 lub -2a, którego syntezę determinuje gen mecA zintegrowany w chromosomie komórki bakteryjnej w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /7 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterylizacja niskotemperaturowa

  Sterylizacja niskotemperaturowa umożliwia wyjaławianie materiałów wrażliwych na temperaturę i wilgoć

  -    Metody podstawowe: tlenek etylenu, formaldehyd, plazma, kwas nadoctowy

  -    Rzadziej: nadtlenek wodoru, ozon

  -    Metoda przemysłowa: promieniowanie jonizujące

  •    Sterylizacja tlenkiem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /3 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki

  Antybiogram - wynik oznaczenia wrażliwości szczepu bakteryjnego (czynnika etiologicznego zakażenia) na

  określony zestaw antybiotyków. Celem jest wybór leku do celowanej antybiotykoterapii.

  a)    metody jakościowe - dyfuzyjne - różne techniki, różne krążki, różna zawartość leków w krążkach Metoda...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola procesów sterylizacji

  Kontrola procesów sterylizacji obejmuje kontrolę sprzętu, wsadu, pakietu i ekspozycji.

  •    Kontrola sprzętu oparta jest na odczycie wskazań zegarów, termometrów i manometrów mierzących punktowo dany parametr (wskaźniki fizyczne).

  •    Kontrola wsadu (tzw. biologiczna kontrola procesu sterylizacji)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 198

  praca w formacie txt

Do góry