Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Tętnica krzyżowa boczna dolna

  T. krzyżowa boczna dolna, silniejsza od poprzedniej, odchodzi nieco niżej niż ona w pobliżu t. pośladkowej górnej; tętnica kieruje się z początku poprzecznie i przyśrodkowo, równolegle do górnej, następnie zawraca ku dołowi wzdłuż otworów krzyżowych przednich. W przebiegu swym leży ona do przodu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica pośladkowa górna

  Jest ona gałęzią końcową tylnego pnia t. biodrowej wewnętrznej i najsilniejszą jego gałęzią; średnica jej w początkowym odcinku osiąga 5 mm; zaopatruje ona mięśniówkę pośladków.

  Rozpoczyna się ona na brzegu górnym m. gruszkowatego i zataczając łuk wypukłością skierowany ku dołowi i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /3 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica biodrowo-lędźwiowa

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź biodrowa tętnicy biodrowo-lędźwiowej

  Gałąź biodrowa (ramus iliacus) biegnie poprzecznie i bocznie ku tyłowi od m. lędźwiowo-udowego i gałęzi splotu lędźwiowego, a zwłaszcza n. udowego; następnie, wnikając w szczelinę między m. lędźwiowo-udowym a m. biodrowym, dzieli się na kilka gałęzi, 7. których jedna biegnie na mięśniu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice krzyżowe boczne

  Tt. krzyżowe boczne (aa. sacrales laterales). Tt. krzyżowe boczne występują przeważnie (54%) w liczbie dwóch, górnej i dolnej, znacznie rzadziej (40%) pojedynczo, czasem potrójnie. W większości przypadków odchodzą one 7. tylnego pnia t. biodrowej wewnętrznej, nieraz z t. pośladkowej górnej, czasem z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany tętnicy biodrowej wewnętrznej i początków niektórych jej gałęzi

  Długość t. biodrowej wewnętrznej waha się w znacznych granicach od 1 do 6 cm; tętnica jest tym dłuższa, im krótsza jest t. biodrowa wspólna i odwrotnie. W zmiennej długości t. biodrowej wewnętrznej albo jej górna granica leży wyżej lub niżej, albo dolna. W rzadkich przypadkach może być...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespolenia tętnicy biodrowej wewnętrznej

  Układ gałęzi t. biodrowej wewnętrznej łączy się z układem strony przeciwległej za pośrednictwem licznych, chociaż przeważnie drobnych zespoleń między różnymi gałęziami stron obu.

  Oprócz tego każdy obszar zaopatrzenia gałęzi t. biodrowej wewnętrznej ma również liczne zespolenia z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg i położenie tętnicy biodrowej wewnętrznej

  Zstępując do miednicy małej t. biodrowa wewnętrzna kieruje się ku dołowi i nieco do tyłu. Do przodu od niej przebiega moczowód, a u kobiety leży również jajnik i lejek jajowodu; ku tyłowi towarzyszy tętnicy ż. biodrowa wewnętrzna i leży pień nerwowy lędźwiowo-krzyżowy oraz m. gruszkow:aty;...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica biodrowa wewnętrzna

  T. biodrowa wewnętrzna (a. iliaca interna ) zaopatruje ściany i trzewa miednicy, części płciowe zewnętrzne, okolicę kroczową oraz część tylno-przyśrodkową uda. Jest ona naczyniem grubym (około 8—9 mm) i krótkim, u dorosłego jednak słabszym niż t. biodrowa zewnętrzna. Długość naczynia mierzy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany tętnicy biodrowej

  O zmienności położenia początku t. biodrowej wspólnej, czyli końca aorty brzusznej. Widzieliśmy, że koniec ten wykazuje duże wahania osobnicze, przesuwając się ku górze i ku dołowi. Zmiennym jest również koniec dolny t. biodrowej wspólnej, czyli miejsce jej rozdwojenia. Jak już zaznaczono...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 402

  praca w formacie txt

Do góry