Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zespolenie tętnicy nabrzusznej dolnej i górnej

  W swej części końcowej t. nabrzuszna dolna wstępuje zazwyczaj nieco (około 5—6 cm) powyżej pępka. Zawsze jest bardziej oddalona od powierzchni przedniej niż tylnej; wyjątkowo leży zamięś-niowo między mięśniem a blaszką tylną powięzi.

  U swego końca t. nabrzuszna dolna zespala się z t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie tętnicy biodrowej zewnętrznej

  Do przodu tętnicę przykrywa otrzewna; pod otrzewną tętnica wytwarza podłużną wyniosłość. Wiotka tkanka łączna podotrzewnówa położona między naczyniem a otrzewną umożliwia łatwe oddzielenie otrzewnej. Poprzez otrzewną po stronie prawej przylega koniec jelita krętego, a nieraz nawet wyrostek...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg, wielkość tętnicy biodrowej zewnętrznej

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica biodrowa wewnętrzna

  T. biodrowa wewnętrzna (a. iliaca interna)—oprócz niewielkiej t. krzyżowej póśrodkowej —jest jedyną tętnicą przeznaczoną dla miednicy. Nie jest ona dłuższa od t. biodrowej wspólnej; biegnie ku dołowi i do przodu od stawu krzyżowo-biodrowego. Z gałęzi t. biodrowej wewnętrznej naczynia ścienne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica biodrowa zewnętrzna

  T. biodrowa zewnętrzna (a. iliaca extcrna) jest przednio-boczną gałęzią rozdwojenia t. biodrowej wspólnej. Jest ona równocześnie tętniczą drogą komunikacyjną dla części wolnej kończyny dolnej i pniem odżywczym przeznaczonym dla przedniej ściany brzucha.

  Więzadło pachwinowe dzieli ten wielki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początek i koniec tętnicy biodrowej zewnętrznej

  Początek tętnicy leży w miejscu rozdwojenia t. biodrowej wspólnej; odpowiada on wysokości dolnego brzegu 5 kręgu lędźwiowego i leży nieco przyśrodkowo od linii stawowej krzyżowo-biodro-wej (około 4 cm bocznie od linii pośrodkowej).

  Koniec tętnicy odpowiada rozstępowi naczyń; począwszy od niego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica grzbietowa prącia

  T. grzbietowa prącia  jest właściwym przedłużeniem t. sromowej wewnętrznej . Po wyjściu z miednicy pod spojeniem łonowym kieruje się bocznic od więzadła wieszadłowego oraz między obu odnogami więzadła procowatcgo na grzbiet prącia. Biegnie tu od tyłu do przodu pod powięzią głęboką prącia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica grzbietowa prącia

  T. grzbietowa prącia kończy się w koronie żołędzi: obie tętnice pełnym światłem zespalają się z sobą; z zespolenia tego odchodzą gałązki do żołędzi (zespolenie z t. cewki moczowej) oraz do napletka.

  Wzdłuż swego przebiegu t. grzbietowa prącia oddaje szereg gałązek bocznych: a) krótkich...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica grzbietowa łechtaczki

  Jest ona naczyniem bardzo słabym i bardzo krótkim; u kobiety przebiega podobnie do t. grzbietowej prącia.

  Zarówno u mężczyzny, jak i u kołpiety w rozkładzie gałęzi t. sromowej wewnętrznej można odróżnić dwa układy tętnicze: jednym jest układ tętniczy czynnościowy przeznaczony dla ciał...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany tętnicy sromowej wewnętrznej

  Najważniejszą odmianą t. sromowej wewnętrznej jest tzw. t. sromowa dodatkowa (a. pudenda accessoria). Zastępuje ona odcinek końcowy t. sromowej wewnętrznej, która wówczas, przeważnie powstrzymana w rozwoju, ograniczać się może do zaopatrywania tylko okolicy kroczowej. T. sromowa dodatkowa odchodzi w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt

Do góry