Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Odmiany gałęzi skórnych tętnicy udowej

  T. nabrzuszna powierzchowna i t. powierzchowna okalająca biodro często rozpoczynają się wspólnym pniem. Każda z tych tętnic albo też obie wspólnie mogą odchodzić z t. głębokiej uda.

  Tt. sromowe zewnętrzne mogą krzyżować ż. udową nie od przodu, lecz od tyłu, mogą więc przebiegać...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkład gałęzi tętnicy udowej

  Tuż poniżej więzadła pachwinowego t. udowa oddaje trzy niewielkie naczynia skórne: 1) t. nabrzuszną powierzchowną, która kieruje się ku górze do pokryw przedniej ściany brzucha, następnie 2) t. powierzchowną okalającą biodro biegnącą mniej więcej równolegle do więzadła pachwinowego w kierunku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica nabrzuszna powierzchowna

  T. nabrzuszna powierzchowna (a. epigastrica superficialis). Jest ona naczyniem niewielkim odchodzącym z przedniego obwodu t. udowej tuż poniżej więzadła pachwinowego. Tętnica przebija brzeg sierpowaty rozworu odpiszczclowego lub powięź sito-watą i podskórnie krzyżując więzadło pachwinowe biegnie ku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica powierzchowna okalająca biodro

  >

  W swym przebiegu w trójkącie udowym tętnica udowa jest otoczona węzłami chłonnymi pachwinowymi, do których oddaje kilka drobnych gałązek. Drobne gałązki wysyła ona również do górnego odcinka m. krawieckiego.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ ustawienia stawu na tętnice udową

  Od stawu biodrowego tętnicę i żyłę dzieli m. biodro-wo-lędźwiowy. Pomimo to staw wywiera wpływ na naczynia w związku ze swą ruchomością. Ponieważ tętnica biegnie do przodu od stawu, więc w ruchach prostowania (zgięcia ku tyłowi) naczynie się rozciąga i napina, w ruchach zgięcia do przodu —...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie tętnicy udowej

  T. udowa razem z towarzyszącą jej żyłą po wyjściu z rozstępu naczyń w otoczeniu tkanki łącznej układa się w dole biodrowo-łonowym. Tętnica i żyła zachowują tu swe wzajemne położenie, jakie miały w rozstępie naczyń. Po stronie bocznej leży tętnica, przyśrodkowo żyła i oba te twory są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /4 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początek, przebieg, koniec, wielkość tętnicy udowej

  T. udowa rozpoczyna się pod w ięzadłem pachwinowym mniej więcej w połowie jego długości i po wyjściu z rozstępu naczyń kieruje się prawie pionowo ku dołowi, nieznacznie tylko zbaczając w kierunku przyśrodkowym i do tyłu.

  Z początku leży ona w części przedniej uda, gdzie zajmuje położenie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespolenia t. biodrowej zewnętrznej

  1) z t. biodrową wewnętrzną za pośrednictwem połączenia między: a) t. nabrzuszną dolną a t. zasłonową, b) t. głęboką okalającą biodro a t. biodrowo-lędźwiową;

  2) z t. podobojczykową za pośrednictwem połączenia tt. nabrzusznych, dolnej i górnej; 3) z układem aorty brzusznej za...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica nabrzuszna dolna

  T. nabrzuszna dolna (a. epigastrica inferior) biegnie ku górze na powierzchni tylnej 111. prostego brzucha aż powyżej pępka, gdzie zespala się z t. nabrzuszną górną (z (. piersiowej wewnętrznej). Wysyła ona: gałąź łonową (ramus pubicus), która za pośrednictwem gałęzi zasłonowej (ramus...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica biodrowa zewnętrzna

  T. biodrowa zewnętrzna (a. iliaca externa) kieruje się ku dołowi po stronie przyśrodkowej od m. lędźwiowo-udowego i przenika przez rozstęp naczyń, gdzie od mięśnia przedziela ją luk biodrowo-łonowy. W rozstępie tętnica leży bocznie od towarzyszącej żyły i po wyjściu spod więzadła...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /398

  praca w formacie txt

Do góry