Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Tętnica udowa

  T. udowa (a. fernoralis) jest odcinkiem głównego naczynia kończyny dolnej, położonym między więzadłem pachwinowym a rozworem ścięgnistym przywodzicieli, przez który przechodzi do dołu podkolanowego. W rozstępie naczyń przylega ona do wyniosłości b i od rowo-łon owej (możliwość zatamowania...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica zstępująca kolana

    T. zstępująca kolana odchodzi zwykle z dalszej części t. udowej w obrębie kanału przywodzicieli; przeważnie razem z n. udowo-goleniowym przebija ona jego przednią ścianę (lamina vasto-adductoria) i po krótkim przebiegu (około 1 cm) dzieli się na gałąź udowo-goleniową i na gałęzie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica przeszywająca druga

  T. przeszywająca druga (a. perforans secunda) poniżej m. przywodzącego krótkiego przebija in. przywodzący wielki i rozgałęzia się w tylnych mięśniach uda. Zespala się ona z pierwszą i trzecią t. przeszywającą.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica przeszywająca trzecia

  T. przeszywająca trzecia (a. perforans tertia) jest gałęzią końcową t. głębokiej uda, jeżeli występują tylko trzy tt. przeszywające. Przez m. przywodzący wielki przenika ona poniżej przyczepu m. przywodzącego długiego. Rozgałęzia się ona w dolnej części zginaczy uda, zwłaszcza w m...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice przeszywające

  Tt. przeszywające  występują w zmiennej liczbie 2 do 5; wg Adachiego najczęściej (więcej niż w 50%) występują trzy tętnice, najrzadziej pięć. Oznaczamy je liczbami kolejnymi od góry ku dołow i.

  Odchodzą one z tylnego obwodu t. głębokiej uda; wszystkie mają przebieg spiralny, kierując się ku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica przeszywająca pierwsza

  T. przeszywająca pierwsza (a. perforans prima) jest najsilniejszą ze wszystkich: poniżej przyczepu m. łonowego przenika ona przez m. przywodzący krótki oraz wielki i zaopatruje oba te mięśnie, m. dwugłowy uda oraz m. pośladkowy wielki. Zespala sie ona z t. pośladkową dolną, obu tt. okalającymi udo...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica przyśrodkowa okalająca udo

  T. przyśrodkowa okalająca udo (a. circumflexa femoris medialis) odchodzi przeważnie z przyśrodkowrego obwodu t. głębokiej. Swymi gałęziami mięśniowymi zaopatruje ona głównie przywodziciele i zginacze uda, a poza tym wspólnie z t. okalającą boczną odżywia staw biodrowy i koniec bliższy kości...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica boczna okalająca udo

  T. boczna okalająca udo (a. circumflexa femoris lateralis) jest gałęzią silniejszą od przyśrodkowej. Oprócz stawu biodrowego oraz końca bliższego kości udowej swymi gałęziami mięśniowymi zaopatruje ona głównie m. czwo-roglowy. Odchodzi ona z bocznego obwodu t. głębokiej uda, kieruje się bocznie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /2 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica głęboka uda

  T. głęboka uda rozpoczyna się 3—6 cm poniżej więzadła pachwinowego z tylno-bocznego obwodu t. udowej i wnika w szczelinę między przywodziciele a prostowniki. W obrębie clolu biodrowo-łonowego t. głęboka uda oddaje dwa wielkie naczynia, gałęzie których jak pierścieniem z obu stron obejmują...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /2 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice sromowe zewnętrzne

  Tt. sromowe zewnętrzne (aa. pudendae externae) występują przeważnie w liczbie dwóch, górnej i dolnej, lub też trzech. Odchodzą one z przednio-przyśrodkowego obwodu t. udowej nieco poniżej t. nabrzusznej powierzchownej w obrębie rozworu od piszczelowego i przenikając przez powięź sitowatą kierują...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt

Do góry