Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Tętnica kostkowa przednia boczna

  T. kostkowa przednia boczna (a. malleolaris anterior lateralis) odchodzi zazwyczaj nieco wyżej niż poprzednia i biegnie do tyłu od ścięgna prostownika długiego palców na kostkę boczną strzałki. Łączy się ona z gałęzią przeszywającą t. strzałkowej i zespalając się z sąsiednimi gałązkami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica piszczelowa przednia

  T. piszczelowa przednia (a. tibialis anterior) jest przednią gałęzią powstałą z rozdwojenia t. podkolanowej. Rozpoczyna się ona poniżej m. podkolanowego przy łuku ścieg-nistym m. płaszczkowatego i kończy na wysokości troczka dolnego prostowników goleni , gdzie przechodzi w t. grzbietową stopy; w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie tętnicy piszczelowej

  W swym przebiegu na goleni tętnica biegnie głęboko wzdłuż brzegu bocznego m. piszczelowego przedniego, który może uchodzić za mięsień towarzyszący tętnicy; tylko w dolnej części przylega ona bezpośrednio do kości piszczelowej nie oddzielona od niej mięśniem. Wzdłuż bocznego obwodu tętnicy u...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘTNICE PODUDZIA

  Z obu gałęzi końcowych t. podkolanowej t. piszczelowa tylna biegnie w przedłużeniu pnia, t. piszczelowa przednia natomiast więcej się od niego odchyla. Obie zaopatrują podudzie. T. piszczelowa przednia szybko przechodzi do komory przedniej (prostowników) goleni , t. piszczelowa tylna (razem ze swą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć stawowa kolana

  Odpowiednio do wielkości stawu kolanowego zaopatrujące go tętnice są stosunkowo duże i liczne. Z wyjątkiem t. środkowej kolana podążającej do tylnej ściany torebki stawowej wszystkie pozostałe na przedniej stronie stawu tworzą silną sieć tętniczą. Jest ona położona podpowięziowo na dolnym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć rzepki

  Tętnice kolana, biorące udział w sieci stawowej, oddają gałązki do okostnej rzepki, na której i dokoła której wytwarzają sieć tętniczą rzepki. Jest ona przykryta powięzią podskórną oraz kaletkami maziowymi przedrzepkowymi. Sieć ta powoduje silny wylew występujący w wyniku złamań...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopływy sieci stawowej kolana

  >

  Pomimo tych obfitych i różnorodnych dopływów sieć naczyniowa jest niewystarczająca do wytworzenia dla podudzia dostatecznego krążenia pobocznego w zranieniach t. podkolanowej; jako tętnice stawowe i kostne nie są one dostatecznie rozszerzalne.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany t. podkolanowej

  Do bardzo rzadkich odmian t. podkolanowej należy jej częściowe rozdwojenie. Wytwarza się wówczas «wyspa» długości około 5— 6 cm położona na tylnej powierzchni m. podkolanowego.

  Jak zaznaczyliśmy poprzednio, t. podkolanowa dzieli się na dwie tętnice końcowe, t. piszczelową przednią, która przez...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ttętnice łydkowe

  Tt. łydkowe (aa. suraUs) zwykle dwie odchodzą ze środkowego odcinka t. podkolanowej i kierują się skośnie ku dołowi do obu głów m. brzuchatego. Przed wniknięciem do mięśni często oddają powierzchowną gałąź skórną, która razem z ż. od-strzałkową zstępuje na łydkę.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica górna przyśrodkową kolana

  T. górna przyśrodkową kolana (a. genu superior medialis) odchodzi z górnego odcinka t. podkolanowej i biegnie poprzecznie nad kłykciem przyśrodkowymi, przylegając do kości udowej; przykryta mm. półścięgnistym i półbłoniastym kieruje się do przodu i przyczynia się do wytworzenia sieci stawowej kolana...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /558

  praca w formacie txt

Do góry