Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka ryb - Mięśnie

  Mięśnie stanowią największą część masy ciała ryby. Mięsień boczny wielki jest odpowiedzialny za ruch, więc jest najbardziej obciążony i w związku z tym najsilniej rozwinięty. Ciągnie się od głowy aż do nasady płetwy ogonowej, tworząc z obu stron kręgosłupa 2 jednakowo silnie rozwinięte...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Edward15 Dodano /01.02.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka ryb - Szkielet

  Ryby kostnoszkieletowe, tak jak inne kręgowce, mają szkielet nadający ciału kształt i wspierający je. Szkielet ryb składa się z części osiowej, kości czaszki i płetw. Podstawę szkieletu osiowego, którego główną częścią jest kręgosłup, stanowi struna grzbietowa (chorda dorsalis). Z niej i wokół...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Edward15 Dodano /01.02.2012 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka ryb - Ubarwienie

  Cała skóra ryb jest usiana komórkami barwnikowymi, decydującymi o ich ubarwieniu. Każda z nich zawiera tylko jeden rodzaj barwnika, np. czarny, żółty, czerwony. Ubarwienie ryb powstaje wskutek współdziałania komórek barwnikowych. Zmiana barw następuje w wyniku kurczenia się lub rozszerzania określonych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Edward15 Dodano /01.02.2012 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka ryb - Skóra i łuski

  Skóra ryb zbudowana jest z 2 warstw -zewnętrznego naskórka i wewnętrznej skóry właściwej. Naskórek wydziela śluz, zmniejszający tarcie o wodę i stanowiący ochronę przed pasożytami. Wytwarza u niektórych grup twarde utwory, jak np. ząbki skórne (łuski plakoidalne) u rekinów. Pomiędzy obiema warstwami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Edward15 Dodano /01.02.2012 Znaków /1 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka ryb - Płetwy

  Do sterowania, poruszania się i hamowania służą rybom płetwy. Wyróżnia się płetwy parzyste i nieparzyste, co oznacza, że niektóre z nich są podwójne (parzyste), inne pojedyncze (nieparzyste). Płetwy parzyste są mniej lub bardziej ściśle połączone z pozostałymi elementami szkieletu. Płetwy są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Edward15 Dodano /01.02.2012 Znaków /2 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka ryb

  Ryby są kręgowcami (I/ertebrata), doskonale przystosowanymi do życia w wodzie. Poruszają się za pomocą płetw, a niezbędny do życia tlen pobierają bezpośrednio z wody skrzela-mi. Ich skóra jest najczęściej pokryta łuskami, lecz mogą się znajdować na niej również kostne wyrostki lub płytki, bądź...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Edward15 Dodano /01.02.2012 Znaków /5 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kur rogacz

   

  Wygląd: kijankowate ciało o szerokiej, płaskiej głowie (na jej wierzchołku 4 gąbczaste, kostne wyrostki, nad pyskiem 2 małe kolce nosowe). Szeroki, końcowy otwór gębowy. Kość pokrywowa z 2, kość przedpokrywowa z 4 kolcami, przy czym najwyższy z nich jest najdłuższy. Szczeliny skrzelowe szerokie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Edward15 Dodano /01.02.2012 Znaków /1 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stornia, flądra

   

  Wygląd: ciało owalne; przeważnie prawostronne (tzn. oczy znajdują się na prawym boku), jedynie ok. 30% populacji to osobniki lewostronne. Otwór gębowy mały, nie sięgający pod przedni brzeg oka. Brzeg kości przedpo-krywowej wolny, tzn. nie zarośnięty przez skórę pokrywającą głowę. Łuski małe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Edward15 Dodano /01.02.2012 Znaków /1 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lodzica

   

  Wygląd: ciało podłużno-owalne, silnie spłaszczone; przeważnie prawostronne. Otwór gębowy mały, końcowy, nie sięgający pod przedni brzeg oka. Brzeg kości przedpokrywowej wolny, tzn. nie zarośnięty przez skórę pokrywającą głowę. Łuski bardzo małe, u samców łuski grzebykowate, u samic koliste...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Edward15 Dodano /01.02.2012 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głowacz mały

   

  Wygląd: wrzecionowate, ku tytowi bocznie spłaszczone, beztuskie ciato o stosunkowo matej w porównaniu z innymi głowaczami, płaskiej głowie. Oczy umieszczone bardzo wysoko. Pokrywa skrzelowa z bardzo silnym kolcem; szczeliny skrzelowe wąskie, a błony pod-skrzelowe rozdzielone i zrośnięte z cieśnią...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Edward15 Dodano /01.02.2012 Znaków /1 580

  praca w formacie txt

Do góry